Onderstaand bericht is vandaag binnen gekomen van Zorg IJsselstek vanuit de Maalderij

Hallo beste mede- bewoners van Loil,

Naast de mooie dingen die we meemaken op de Maalderij is het nu helaas ook tijd voor een ander bericht. Laat ik met de deur in huis vallen. Binnen de Maalderij hebben we een turbulente periode achter de rug. Deze periode heeft ook z’n weerslag gehad in het om het dorp Loil. Er zijn vernielingen aangericht door een tweetal jongeren in het dorp. Dat is betreuren wij als Maalderij ter zeerste  (het team, ik maar ook de meeste jongeren binnen de Maalderij).

Met een aantal inwoners ben ik in contact over het vervolg en dat is ook nodig. We tolereren dit niet van de jongeren die hier wonen en zullen ten alle tijden in samenspraak gepast reageren. In een aantal  gevallen is dit ook gebeurd en gaat ook de wijkagent betrokken zijn of bedenken we andere alternatieven.  Inmiddels zijn we druk doende geweest om de jongere die de vernielingen op zijn naam heeft door te plaatsen naar een behandelplek waar hij beter geholpen kan worden met zijn problematiek. Dat is gelukt en ik verwacht dat de rust zal toenemen. Op de Maalderij is dit nu al voelbaar. We hebben een aantal weken met dubbele bezetting gedraaid dit lijkt nu z’n vruchten af te werpen.

We vinden het belangrijk om in dit bericht te benadrukken dat we dergelijk gedrag absoluut niet tolereren of normaliseren. Integendeel, we willen met elkaar dat de jongeren kunnen opgroeien in een dorp en respect hebben voor hun plek en dit zodoende ook kunnen verdienen. Dat is juist de kracht.
Vanuit de Maalderij hoop ik samen met jullie als dorpsgenoten te kunnen blijven optrekken tegen deze situaties. Eén stem voor de harmonie die er is in het dorp en daar horen deze gebeurtenissen niet bij. Daar staan we 100% achter en zijn hier ook op aan te spreken.

Bij deze wil ik heel graag signalen ontvangen van onrust / vernielingen e.d. waar de jongeren van de Maalderij bij betrokken zijn. Ik ben te bereiken op nummer: 0657530029 en op eric@ijsselstek.nl

Door hier over korte lijnen met elkaar te onderhouden kunnen we samen optrekken in de handhaving van de harmonie en in gezamenlijkheid uitstralen dat we dergelijk gedrag niet tolereren en accepteren en er altijd een consequentie is voor dergelijk gedrag.

Laten we samen staan voor deze harmonie en zo samen vooruit komen

Dank en met vriendelijke groet,

Eric van Elk,
Teamleider Zorg IJsselstek