Kontaktraad Loil houdt op maandag 31 augustus a.s. om 20.00 uur haar jaarvergadering. Deze wordt gehouden in zaal Hendriks, Wehlseweg 34 in Loil.

Voor deze vergadering zijn alle inwoners van Loil en alle betrokkenen bij Loil en de Loilse verenigingen en/of activiteiten welkom.

Zij worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de zaken die van belang zijn om Loil nu en in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden. Met de veranderingen die aanstaande zijn, is ieders inbreng welkom. Alleen hiermee kan het bestuur van de Kontaktraad namens heel Loil voor de belangen van ons dorp opkomen.

Hier vindt u het Verslag jaarvergadering 2014.

De agenda 2015 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en kennismaken
 2. Verslag jaarvergadering 2014
 3. Bestuurlijke mutaties
 4. Statuten en reglementen
 5. Verslag penningmeester
 6. Vaststellen diverse tarieven
 7. Dorpsvisie Loil 2013-2020
 • Werkgroep Onderwijs
 • Werkgroep Natuur en Recreatie
 • Werkgroep Wonen
 • Werkgroep Gemeenschapsgebouwen
 • Werkgroep Sociale samenhang
 • Werkgroep Communicatie
 • Plattelandsraad
 1. Mededelingen
 • Bijzondere activiteiten, vooruitkijken
 • Wijk- en kerngerichtwerken in gemeente Montferland
 • Landelijke Opruimdag Zwerfvuil 19 maart 2016
 • Burendag 26 september 2015 en 24 september 2016
 • 11-Dorpentoer 13 september 2015 stand van zaken
 • 11-Dorpentoer 2016, voorbereiding
 • Kern met pit
 1. Planning financiële acties 2015-2016
 2. Rondvraag