Maandag 26 juni 2021 kon de Stichting Kontaktraad Loil eindelijk haar jaarvergadering 2020 houden. Omdat wij weer fysiek bij elkaar mogen komen, maar wel op 1 ½ meter afstand, was de kantine van De Zomp goed gevuld.

Gerard Gies nam afscheid als penningmeester en wordt opgevolgd door Femke Schuurman- Bolder. Met een bloemetje, het afscheidscadeau ‘Samen Loil’ en mooie woorden, dankte voorzitter Edwin van Onna Gerard voor zijn inzet. Gerard deed daarna nog verslag van de financiële boekhouding. Hieruit bleek onder andere dat de inkomsten van met name de jaarlijkse kalenderverkoop fors waren gedaald door de coronabeperkingen. Nieuwe penningmeester Femke lichtte daarna de begroting voor dit jaar toe. Hierin ook het voorstel om het tarief van het Kontaktraadboekje voor abonnees buiten Loil en de advertentietarieven te iets verhogen. Dit voorstel werd door de aanwezigen goed gekeurd.

De overige bespreekpunten waren onder andere de mogelijke woningbouw in Loil, een terugblik op de corona-acties, aanpassingen aan ’t Ommetje Loil. Het verslag van de Plattelandsraad wordt de verenigingen achteraf toegezonden en hieronder gepubliceerd.

Speciale aandacht gevraagd voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die vanaf 1 juli aanstaande geldt. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen en dit moet vast gelegd worden in een handboek en/of de statuten. Grofweg is deze bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Na de rondvraag sloot voorzitter Edwin van Onna de vergadering af met een passend gedicht van wijlen Ton Bolder:

Een ‘club’ is als elastiek

Het houdt je bijeen

Sport of muziek

Kan veel lijden

Heeft de nodige rek

Smeltkroes bij vreugde

Vangnet bij slechte tijden.

‘Dan is er maor ene plek…’


Het grootste ideaal

is warm en sociaal

want de allermooiste club

zijn we zelf, allemaal

2021 0626 jaarverslag 2020 Plattelandsraad KR 26-6-21