Vlnr. burgemeester Peter de Baat met Eric, Janine, Renate, Koen en Cas Welling

Eric Welling nam maandag 13 november tijdens de Algemene ledenvergadering van Sv. Loil  afscheid als voorzitter van de Sv. Loil. Bij deze gelegenheid ontving hij uit handen van KNVB- afgevaardigde Gerard van Balveren de zilveren KNVB- speld. Even daarvoor kende Sv. Loil hem het ere- lidmaatschap toe. Uiteraard was Eric heel blij met deze waardering. Door zijn ervaring wist Eric dat deze onderscheidingen te verwachten waren.

Dat daarna burgemeester Peter de Baat en José Vierwind van de gemeente Montferland binnen kwamen was voor hem een grote verrassing. Burgemeester de Baat maakte bekend dat Zijne Majesteit de Koning Eric benoemde tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voordat hij de versierselen hiervan kreeg opgespeld en overhandigd, roemde de burgemeester Eric’s inzet op meerdere terreinen. Niet alleen als voorzitter van Sv. Loil, maar onder andere ook als lid van het bestuur van de Kontaktraad Loil, als vrijwilliger bij de survival en de  zwervuilactie en als leider van het G- jeugdteam van D.V.C. Hij benadrukte dat ‘afspraak is afspraak’ en oog voor ieders belang, kenmerkende eigenschappen van Eric zijn.

Het grootste deel  van zijn voetballoopbaan speelde Eric bij D.V.C. ’26. Nadat hij ruim 18 jaar geleden overstapte naar de Sv. Loil, trad  hij vrijwel meteen toe tot het bestuur. Hier heeft Eric in totaal 17 jaar deel  vanuit gemaakt. Zeven jaar geleden volgde hij Ton Bolder op als voorzitter.

Onder zijn leiding bracht hij, samen met de andere bestuursleden en de vele andere vrijwilligers, bij Sv. Loil belangrijke zaken tot stand. De vereniging is financieel gezond en  nam, kort na Eric’s aantreden als voorzitter, het beheer van de kantine van de Zomp op zich. Met vele vrijwilligers onderging deze, samen met het buitenterras, een ware  metamorfose.
Eén de hoogtepunten in zijn voorzittersperiode is de realisatie van het kunstgrasveld op sportpark de Korenakker. De aanleg en perikelen die hier bij horen en kwamen, hebben Eric en ook de andere bestuursleden heel wat hoofdbrekens gekost.
Daarnaast won de vereniging in die tijd de ING- pitch, werd de petanquebaan aangelegd en zijn de kleedlokalen en bestuurskamer vernieuwd. Afgelopen jaar kwam de samenwerking met damesvoetbalvereniging FC. Gelre tot stand. Dit paste perfect in de visie van Eric om door optimale samenwerking met andere verenigingen en organisaties zaken tot stand te brengen en levensvatbaar te houden. Dit streefde Eric ook na als vertegenwoordiger van de Sv. Loil in het bestuur van de Kontaktraad. Het gebruik van het trapveldje door de leerlingen van de Daltonbaisschool St. Jozef is hier een ander voorbeeld van.

Mooier is misschien nog wel de betrokkenheid van vrijwilligers die is gegroeid. Hij stimuleerde iedereen om zich in te zetten voor de vereniging. Door zijn regelmatige aanwezigheid op de Korenakker, gaf hij zelf het voorbeeld. Naast voorzitter en vertegenwoordiger van Sv. Loil in de Kontaktraad is hij actief als jeugdtrainer en -leider. Maar als het nodig is ook als scheidsrechter, grensrechter. De voorzittershamer legt hij neer, maar in de andere rollen blijft hij nog steeds in meer en mindere mate beschikbaar.

Eric, maar ook Renate, Janine, Koen en Cas die hem altijd steunden, gefeliciteerd met de welverdiende onderscheiding en geweldig bedankt voor al het werk dat je tot nog toe hebt verricht. Wij hopen in de toekomst nog regelmatig een beroep op jouw te mogen doen.

De nieuwe interim- voorzitter Johnny Berendsenvan Sv. Loil overhandigt Eric de oorkonde behorend bij het ere- lidmaatschap van de Sv. Loil

KNVB- afgevaardigde, Gerard van Balveren, heeft Eric Welling voor zijn verdiensten voor het voetbal de Zilveren speld van de KNVB opgespeld en Renate een bloemetje overhandigd voor de ondersteuning die zij Eric heeft gegeven bij alles wat hij heeft gedaan.