Stichting Hart van Loil en Parochie Gabriël tekenen koopovereenkomst

In een volle kerk nam Loil zondag 12 mei 2019  afscheid van het kerkgebouw als gebedshuis. De locatieraad had een toepasselijke viering voorbereid. Hieraan leverden onder meer. diaken Theo Reuling, het gelegenheidskoor, drumfanfare Loil- Vooruit, muziekvereniging Amicitia, schuttersgilde Loil- Vooruit en Marjo Berentzen een bijdrage. De liedkeuze en de woorden in de viering vertelden de geschiedenis van de kerk door de jaren heen. Maar er werd ook naar de toekomst gekeken. Heel toepasselijk hierin was het gedicht van Ton Bolder in het misboekje:

De afscheidsviering in een volle Loilse kerk. Foto: Natasja Scheerder

Nieuw begin (Ton Bolder)

Elk begin
heeft een einde.
Elk einde
een begin.
Het verleden
moet je
een plek
kunnen geven
om in de toekomst
te kunnen leven
met veel zin
in telkens weer
een nieuw begin.

Na afloop van de viering werd, onder het genot van een kop koffie met gebak, in de tent op het kerkplein nagepraat over dit historische moment in de Loilse geschiedenis. Een moment waarbij voor velen herinneringen boven kwamen aan mooie, maar ook verdrietige momenten in hun leven.

Namens de Loilse verenigingen bood de Kontaktraad Loil de locatieraad van de Loilse parochie een etentje aan. Dit als blijk van waardering voor al het werk dat zij voor de parochie doet.

Ondertekening koopovereenkomst Loilse kerk

Harm Peters, namens de stichting Hart van Loil en pastoor Jurgen Jansen en mevrouw Sandra Bergervoet, namens de parochie Gabriël, tekenen de koopovereenkomst. Foto: Frank Gies

Op woensdag 15 mei 2019, drie dagen na de afscheidsviering, ondertekenden pastoor Jurgen Jansen en mevrouw Sandra Bergevoet, namens het bestuur van de parochie Gabriël, en Harm Peters en Sander Bosman, namens de stichting Hart van Loil, de koopovereenkomst voor de overdracht van de kerk aan de Loilse gemeenschap. Vertegenwoordigers van het parochiebestuur, de locatieraad, de Kontaktraad en andere belangstellenden werden met koffie ontvangen in de pastorie. Hier heette Onne Heesen van de regiegroep Hart van Loil iedereen welkom en schetste globaal de toekomstplannen.

Pastoor Jurgen Jansen gaf in zijn woordje aan blij te zijn met de voorgenomen plannen in Loil, waarmee het karakter van de kerk bewaard blijft. Hij complimenteerde Loil met de prettige manier van onderhandelen.

Bestuur stichting Hart van Loil compleet

Voorzitter Harm Peters van de stichting Hart van Loil benadrukte nog maar eens de centrale plek die de Loilse kerk en haar kerkplein in het dorp inneemt en daarmee het belang van het behoud hiervan. Ook maakte hij bekend dat het bestuur van de stichting Hart van Loil inmiddels compleet is en, naast hemzelf, bestaat uit: Maarten Hoksbergen als secretaris, Sander Bosman als penningmeester en Tim Wijnholts en Rob Nijenhuis.

Aansluitend aan de ondertekening op het altaar in de kerk, toasten de ondertekenaars met een Kwazzelskruud. Marjo Berentzen speelde daarna op het orgel het muzikale tijdpad van de kerk in Loil, bestaande uit een zelfgeschreven compositie, een melodie van Bach, muziek van Bløf en als afsluiter het Loils volkslied, ‘Hier wil ik blieven’.

Met een drankje in de pastorie werd nog nagepraat over deze gedenkwaardige gebeurtenis. De definitieve overdracht laat nog een aantal weken op zich wachten, omdat de overeenkomst nog definitief goedgekeurd moet worden door het bisdom. Intussen aan de voorbereidingen gestaag door.