De lijsttrekkers van de 7 Montferlandse politieke partijen. Foto:Facebookpagina Boris van Oosterom (met dank)

Woensdag 9 maart jl. organiseerde de Kontaktraad Loil het Lijsttrekkersdebat Montferland 2022 in ’t Hart van Loil. In de sfeervol ingerichte voormalige kerk was, met de 7 lijstrekkers op het podium en burgemeester Harry de Vries, de griffie en alle wethouders in het publiek, de complete top van politiek en bestuurlijk Montferland aanwezig. De ongeveer 130 aanwezige toeschouwers en de ongeveer 450 volgers van de live- stream gaven aan dat het debat in een behoefte voorziet.

In hun openingswoord spraken zowel burgemeester Harry de Vries alsook voorzitter Edwin van Onna van de Kontaktraad Loil de wens uit naar een mooi, inhoudelijk en respectvolle discussie. Ook refereerden beiden aan de situatie in de Oekraïne, waarbij Edwin van Onna aangaf dat de Kontaktraad Loil actief mee wil denken en doen in de opvang van de vluchtelingen.

Voorafgaand aan het debat werd de lijsttrekkers gevraagd om met de verdeling van 0, 10, 15, 25 en 50 euro over de thema’s zorg, cultuur/sport, onderwijs, wonen en duurzaamheid aan te geven welke zij het belangrijkst vinden. Hieruit kwamen al mooie verschillen naar voren. Deze werden, net als een aantal peilingen en vragen die het publiek digitaal kon stellen, op een groot scherm geprojecteerd.

Na de aftrap door debatleider Frans Miggelbrink, kreeg elke lijstrekker 45 seconden om zich voor te stellen. Vervolgens gingen alle 7 lijsttrekkers in debat over de hierboven genoemde thema’s. Met een regelmatig “Eerst jij, dan jij en dan jij”, voorkwam Frans Miggelbrink chaos en hield met af toe ook  een kwinkslag de regie.
Het eerste deel van de avond werd afgesloten met de biechtstoel: iedere lijstrekkers moest geknield, naar keuze, één van de andere lijsttrekkers een compliment maken.

Na de pauze gingen de lijsttrekkers 1:1 met elkaar in debat. Hierin kwamen mooie tegenstellingen tussen de verschillende partijen naar voren. Bijvoorbeeld over de doorontwikkeling van DocksNLD en de windmolens. Allemaal willen ze dat er woningen gebouwd worden, maar over type, plek en prijsklasse was men het niet eens. Uiteindelijk bleek dat de tegenstellingen over de verschillende thema’s minder groot zijn dan de perikelen in de gemeenteraad van de afgelopen jaren doen vermoeden. Zoals in het begin van de avond al was aangegeven is met het over 80% van de onderwerpen vrijwel eens en moet over de 20% een goede discussie worden gevoerd met respect voor elkaars standpunten.

In het laatste woord dat elke lijsttrekker kreeg, riepen zij iedereen op om te gaan stemmen en spraken zij hun waardering uit voor de organisatie. Dit laatste kwam ook naar voren tijdens de borrel na afloop. Zowel direct politiek betrokkenen, alsook minder politiek geïnteresseerden vonden het allemaal een mooie en interessante avond, die over 4 jaar voor herhaling vatbaar is.

Het doel van het Lijsttrekkersdebat was om zoveel mogelijk mensen te helpen om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van komende week een weloverwogen keuze maken en meer mensen politiek bewust te maken. Met dank aan de aanwezige lijsttrekkers, debatleider Frans Miggelbrink, de mensen van de techniek, de organisatoren en aan iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan het slagen van deze avond, lijkt dit te zijn gelukt.

Wilt u het debat terug kijken via de opgenomen livestream? Klik hier.