Loilenaren, kom allemaal op 25 september a.s. om 20.00 uur naar De Zomp. Praat mee, want deze beleidskeuze van de gemeente is zeer bepalend voor de toekomstige leefbaarheid in Loil.

Eén van de scenariokaartjes uit de notitie ‘Van kwantiteit naar kwaliteit’ van CDA Montferland, waarop het clusterbeleid van de gemeente Montferland grotendeels gebaseerd is.

De Kontaktraad Loil nodigt alle verenigingen, alle inwoners van Loil, de leden en de vrijwilligers van de Loilse verenigingen en organisaties en alle anderen die zich bij Loil betrokken voelen, op maandag 25 september a.s. om 20.00 uur uit in de Zomp.

Doel van de bijeenkomst is om samen de bezwaren tegen het aanstaande clusterbeleid van de gemeente Montferland zo goed mogelijk voor te bereiden. Met deze, zeker voor Loil, zeer bedreigende plannen van de gemeente Montferland dreigen de sportvoorzieningen en de school uit Loil te verdwijnen.

De Kontaktraad heeft op 7 september jl. van de gemeente Montferland een brief ontvangen met een aanvulling/correctie op 13 september. De gemeente vraagt de Kontaktraad Loil voor 25 september a.s. haar visie te geven op het voorgenomen clusterbeleid.

Omdat de Kontaktraad Loil het overkoepelende orgaan is van de Loilse verenigingen en organisaties en de Loilenaren vertegenwoordigd, is op donderdag 14 september jl. is aan de gemeente schriftelijk gevraagd om de reactietermijn te verlengen tot 2 oktober a.s., zodat de verenigingen en organisaties in Loil en de Loilenaren samen hun visie hierop kunnen geven.

Wij gaan er vanuit dat dit verzoek, mede gezien de korte reactietermijn, gehonoreerd wordt, maar op dit moment is nog geen reactie hierop ontvangen.

Loilenaren, kom allemaal op 25 september a.s. om 20.00 uur naar De Zomp. Praat mee, want deze beleidskeuze van de gemeente is zeer bepalend voor de toekomstige leefbaarheid in Loil.