Kontaktraad Loil en Stichting Landschapsbeheer Gelderland willen inwoners van het buitengebied graag informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen, boomgaardjes en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Loil, maar ook flora en fauna profiteren hier volop van.

Werkwijze

In het kader van het project ‘Loil in het Groen’ worden de inwoners van het buitengebied in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 19 mei 2015 zal Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer vertellen over landschappelijke beplanting in Loil en over de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

Inloopactiviteit

Een paar weken na de informatieavond wordt een inloopactiviteit georganiseerd waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Plantdag

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan en nog voor de winter zullen we op een feestelijke plantdag de bomen en struiken uitreiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven.

Na de plantdag zal het buitengebied van Loil landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Informatieavond op 19 mei 2015 om 20.00 uur

Tijdens de Informatieavond in zaal Hendriks, Wehlseweg 34 in Loil zal het project ‘Loil in het groen’ nader toegelicht worden en kunnen  verdere afspraken gemaakt worden. Inwoners van Loil zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De zaal is open vanaf 19.45 uur.