Het door de Oudheidkundige Vereniging Didam (OVD) geplaatste paneel op het Loilse kerkplein

Het is alweer enige tijd geleden dat de Oudheidkundige Vereniging Didam (OVD) via een prijsvraag van het Rabobank stimuleringsfonds een bedrag van 10.000 euro mocht ontvangen. (Met nogmaals dank aan alle leden van de Rabobank die op het toenmalig opgevoerde OVD-project gestemd hebben)

Het opgevoerde OVD-project bestond uit plaatsing van 15 foto -informatiepanelen op markante historische plekken in Didam, Loil en Nieuw-Dijk, totaalkosten werden op aanmerkelijk meer geraamd. Aanvullende financiering is mogelijk via overige sponsoring (namen met logo komen op panelen).

Ieder paneel is voorzien van historisch fotomateriaal uit de OVD-collectie en geeft informatie over een specifiek gebouw of een gebied.  Panelen zijn voorzien van een QR code, waarbij een verwijzing plaatsvindt naar de website van de OVD voor een uitgebreide toelichting op het fotomateriaal.

Vorig jaar is er als start 1 paneel geplaatst bij het Albertusgebouw in het centrum van Didam en 1 paneel in Greffelkamp nabij havezate De Luynhorst.

Op zaterdag 7 juli 2018 zijn er weer 4 panelen geplaatst in centrum van Nieuw-Dijk (tegenover Smallestraat 40), centrum Oud-Dijk (nabij Plok), centrum Loil (nabij kerk) en bij de Mariakerk in Didam. Inmiddels zijn er alweer 4 panelen in voorbereiding. Van de plaatsing op 7 juli zijn filmopnamen gemaakt die te zien zijn op het You Tube kanaal van OVD (www.ovd-didam.nl )

Het project staat onder leiding van Vincent van Vuuren en wordt in fase uitgevoerd. De laatste panelen worden naar verwachting eind 2018/ begin 2019 geplaatst.