De gemeente Montferland behandelt momenteel de zogenaamde “Raadsbrief Welzijnsvoorzieningen”. De Kontaktraad Loil en de Loilse verenigingen zijn bezorgd over deze plannen. Hiermee wordt alle creativiteit en ieder initiatief om de levensvatbaarheid van de school en onze verenigingen te behouden, geblokkeerd. Zij zullen er alles aan doen om de politiek te overtuigen van het belang van voorzieningen voor de leefbaarheid en dat niet alle dorpen gelijk zijn en over een kam geschoren kunnen worden. Ook zullen wij ervoor pleiten dat het beleid van de gemeente niet in beton gegoten wordt, maar naar haar strategische uitgangspunten wordt vorm gegeven, in overleg én met ruimte voor participatie van betrokken partijen.
Samen met de Loilse verenigingen gaat de Kontaktraad op korte termijn aan de slag om op de juiste manier te reageren op de Raadsbrief.

Een overzicht van de relevante feiten en documenten
Het begon allemaal met de vaststelling van het beleid rond de uitvoering van Strategische projecten Montferland 2025 in januari 2016 (zie hieronder onder 1 voor de link naar dit document). Eén van de onderwerpen in dit document is het spreiden van voorzieningen in de gemeente, in de dorpen. Daarop volgde, in de raadsvergadering van de gemeente op 31 maart 2016, een motie van het CDA met de titel ‘’Van kwantiteit naar kwaliteit”.
De motie werd aangenomen door de raad. In dit document zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en een aantal toekomstscenario’s geschetst gericht op de spreiding van voorzieningen.

Sinds maart 2016 zijn binnen de gemeente een aantal discussies gevoerd en is op grond daarvan een raadsbrief tot stand gekomen die verscheen op 14 juli 2016. Hierin is beschreven hoe de gemeente het proces van spreiding van de voorzieningen in de dorpen wil aanpakken.
Nu 1 jaar later is er een raadsbrief Welzijnsvoorzieningen (zie de hieronder onder 1 voor de link naar dit document) verschenen (waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen en stand van zaken over het project met de naam herverdeling van voorzieningen. In deze uitwerking worden de Montferlandse voorzieningen ingedeeld in:

  • gemeentelijke voorzieningen voor de hele gemeente (zwembad, bibliotheek);
  • clustervoorzieningen beperkt tot nader te bepalen gebiedsdelen (basisscholen, voetbalaccommodaties, sporthallen);
  • kernvoorzieningen voor elke kern (verenigingen gericht op zang, dans, toneel, muziekbeoefening, seniorensociëteiten, vrouwenverenigingen, schutterijen, carnavalsverenigingen, alsmede trimgroepen, wandelgroepen, dansonderwijs en petanque).

Dit laatste document, dat nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad, heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele discussie rond de voorzieningen in de dorpen en zeker ook voor Loil. Het heeft betrekking op alle voorzieningen, bijvoorbeeld de voetbal, de volleybal, de Zomp, de school, kortom alles.

Graag wil de Kontaktraad met inwoners van Loil en de vertegenwoordigers van de Loilse verenigingen op 25 september 2017 om 20.00 in de Zomp over deze laatste raadsbrief van gedachte wisselen, uw mening horen en op grond daarvan samen een standpunt formuleren. Let wel: er is ons nog niet om een reactie gevraagd, maar gelet op het belang voor Loil, willen we anticiperen op deze vraag die ons vast en zeker in de nabije toekomst gesteld gaat worden.

Kontaktraad Loil

 

U kunt de hierboven genoemde documenten downloaden door onderstaande links te kopiëren en te plakken in de zoekbalk. (Links werken niet rechtstreeks)!

  1. Voorstel strategische projecten:https://intranet.montferland.info/document.php?m=35&fileid=56554&f=749f6809d28c10226fa54db635c910b9&attachment=0&c=48131
  2. Raadsbrief welzijnsvoorzieningen (voorlopige versie) 17int0114:https://www.montferland.info/document.php?m=35&fileid=72445&f=0fc3378776ca6efac70f80cf15f9d28e&attachment=0&c=55678
  3. Van kwantiteit naar kwaliteit
    https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjfrd67z5fWAhXRb1AKHbqOCisQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fd2vry01uvf8h31.cloudfront.net%2FAfdelingen%2FGelderland%2FMontferland%2FFamiliedag%2FVan%2520kwantiteit%2520naar%2520kwaliteit.pdf&usg=AFQjCNGt1GiAG_wOhUJ8q4qrXfEEQjnxdQ