De Kontaktraad Loil is regelmatig in gesprek met de gemeente Montferland. Zij vertegenwoordigt hierbij de belangen van alle Loilse verenigingen, organisaties en inwoners. Om hierbij recht van spreken te houden, is het van groot belang dat de Loilenaren zoveel mogelijk hun stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Want: als je geen vertegenwoordigers kiest, wordt je ook niet vertegenwoordigd. Hieronder stellen de 6 Loilse kandidaten voor deze gemeenteraadsverkiezingen kort aan u voor:

Ap Dieker – CDA

Ap Dieker, ik ben sinds 2014 gemeenteraadslid voor het CDA maar zeker ook voor Loil.

Onder het motto “SAMEN DURVEN DOEN” zet ik me in voor het verbinden van de verenigingen in Loil, samen het voorzieningenniveau op peil houden. Een passend en veilig woonklimaat voor alle inwoners. Iedereen moet de zorg krijgen die men ook echt nodig heeft. Verder wil ik dat de gemeente veel transparanter en korter bij de burger gaat staan, problemen oplossen, doe je lokaal en niet op afstand. Bel 0316-226790 of mail a.j.dieker@lijbrandt.nl als je meer wilt weten.

Sandra Lenting-Meijer – CDA

Mijn naam is Sandra Lenting-Meijer, ik woon (met Rene en Levi) aan de Weemstraat 33 in Loil.In Loil coördineer ik de Nierstichting, ben lid van carnavalsgroep de Boezemvrienden en zing in het koor Sjante. Na mijn werk bij de Rabobank en het Reisburo in Didam werk ik al weer 7 jaar als receptioniste/telefoniste bij psychiatrisch ziekenhuis Pro Persona in Arnhem. Graag wil ik in Loil de leefbaarheid bevorderen en zorgen voor een goed sociaal klimaat. Nu 4 jaar actief als raadslid, nummer 14 op de kieslijst van het CDA.

Merel Balduk – CDA

Mijn naam is Merel Balduk. Met mijn 18 jaar het jongste kandidaat-raadslid van Montferland en hopelijk na 21 maart het jongste (Loilse) raadslid van Montferland. Ik ga graag in gesprek met de inwoners om zo tot besluiten te komen. De bij mijn vervolgstudie (bestuurskunde) geleerde theorieën wil ik dan graag in de praktijk toepassen. Met een jeugdige visie, in combinatie met het oude, wil ik de belangen van de Loilse inwoners actief behartigen. Bereikbaar op: merel.balduk@gmail.com

Herman Jansen – CDA

Ik ben Herman Jansen, 74 jaar, gepensioneerd en woon aan de Kloosterstraat 49. Ik ben al vanaf 1976 lid van het CDA (en zijn voorganger de KVP). In mijn vrije tijd ben ik actief voor de  S.V. Loil,  de Loilse Kerk en de biljartvereniging van Lara. Daarnaast ben ik chauffeur van de Buurtbus in Montferland. Ik steun het CDA verkiezingsprogramma, met daarin als een zeer belangrijk punt de leefbaarheid in kleine kernen zoals Loil. Deze wil ik behouden en sterker te maken. Ik denk dan aan de school, actieve verenigingen en een gezamenlijke accommodatie.

Rob Mos – Lokaal belang Montferland

Ik ben Rob Mos. Aan de zijlijn is het makkelijk praten. Mijn vraag is: wat doe je bijvoorbeeld met de lokale frustratie van burgerinitiatief dat niet van de grond komt? Of een clustering zonder enig draagvlak? Ik heb besloten mijn ambitie en dienstbaarheid voor de lokale gemeenschap te vertalen in de vurige wens om in de raad een ándere geluid te laten horen. Gesterkt door de gedachte dat als je écht wat wilt, je zelf de handschoen op moet pakken. Een lokale stem, dat moet lokaal beloond worden.

Jaco Gerritsen – VVD

Ik ben Jaco Gerritsen en ik woon in de Vendeliersstraat in Loil, met mijn zoontje van 3. Ik sta op plaats 3 voor de VVD Montferland.

Ik maak me er sterk voor dat de leefbaarheid van de kleine kernen verbetert in de toekomst, vooral in Loil. Wij vinden als VVD dat er in alle kleine kernen een breed inzetbare voorziening/dorpshuis mogelijk moet zijn. Samen met het stimuleren van betaalbare woningen zal dit de leefbaarheid bevorderden in de kleine kernen.