Vrijwilligersdag
Op 10 september hebben wij onze vrijwilligersdag gepland. Echter de Kontaktraad viert ook op deze dag haar 40 jarig jubileum voor alle inwoners van Loil. Dit wordt een bijzondere gebeurtenis en om iedereen de gelegenheid te geven hier aan deel te kunnen nemen, hebben wij als locatieraad besloten onze vrijwilligersdag uit te stellen naar een nog nader te bepalen datum.
De jubileumdag van de Kontaktraad op 10 september begint ‘s morgens om 9.30 uur met een viering in de kerk met aansluitend koffiedrinken achter in de kerk. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd

Viering pastorie – communie aan huis
Elke derde dinsdag van de maand is er een viering in de pastorie van Loil. Deze viering is bedoeld voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen en voor mensen die moeilijk ter been zijn en zelf moeilijk of niet meer naar de weekend viering kunnen komen.
Tijdstip viering is 9.30 uur en na afloop is er gelegenheid tot gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Zo nodig wordt er voor vervoer gezorgd. U kunt hiervoor contact opnemen met de bezoekgroep: Tineke Dijkman 0316-224254  of Annemie Giesen 0316-225103  Ook wordt aansluitend aan deze viering op verzoek de communie aan huis gebracht.
Mocht u hiervan gebruik willen maken of weet u iemand die dit wenst dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met de bezoekgroep.

De eerstvolgende vieringen in de pastorie zijn:
Dinsdag 18 juli – voorganger Guus van der Ploeg
Dinsdag 15 augustus – voorganger Ben Aarsen
Dinsdag 19 september – voorganger Guus van der Ploeg

Huisbezoek
Heeft u behoefte aan een bezoek van iemand van het pastoresteam, dan is dit uitsluitend mogelijk op verzoek. U kunt hiervoor contact opnemen met de bezoekgroep: Tineke Dijkman 0316-224254  of Annemie Giesen 0316-225103Of via de telefoonwacht van ons cluster 06-29 00 72 65 of middels een briefje in de brievenbus van de pastorie.