Ook na de laatste actie Kerkbalans is en blijft uw financiële bijdrage meer dan welkom. Graag willen wij nog het volgende bij u onder de aandacht brengen: Wist u dat uw bijdrage aan de actie kerkbalans een belastingvoordeel op kan leveren?

Als u ieder jaar bijdraagt aan de actie Kerkbalans is het interessant de bijdrage vast te leggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. De bijdrage is dan volledig aftrekbaar.
Als u in een inkomstenschijf van 42% valt krijgt u bij een bijdrage van € 100,- van de belastingdienst € 42, – terug. Voor een periode van 5 jaar is het niet meer nodig dit te regelen via een notariële akte, maar is het invullen van een formulier voldoende.

Mocht u interesse hebben dan kunt u het formulier invullen via de website van de Gabriëlparochie
http://www.parochiegabriel.nl/gift-parochie-h-gabriel.html en klik op formulier, print uit en vul in.
Het formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie.
Natuurlijk kunt u met vragen ook contact opnemen met de penningmeester, Theo Wanders, e-mail theo_wanders@hetnet.nl of bellen na 19.00 uur op nummer 0316-226884