Parochie Gabriel zwart wit
Vaste zondagen van vieren
De 1e en 3e zondag van de maand zijn de vaste zondagen van de weekendvieringen in onze kerk in Loil en niet de 2e en 4e zondag, zoals per abuis in de Kontaktraad van oktober vermeld stond.

De patroonheilige van onze kerk
Dinsdag 8 december is de dag van de patroonheilige van de Loilse kerk, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Op zondag 6 december willen wij, in de viering van 9.30 uur, hier aandacht aan schenken evenals aan de vele vrijwilligers van de Loilse geloofsgemeenschap. Het feestje hebben we gevierd in september, maar op deze dag zullen wij de vrijwilligers die aangegeven hebben te stoppen, een attentie aanbieden en tevens de nieuwkomers verwelkomen. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om achter in de kerk samen een kopje koffie of thee te drinken, graag tot dan.

Kerkbijdrage 2015
In januari van dit jaar hebben veel parochianen een financiële bijdrage toegezegd. De meeste toezeggingen hebben we inmiddels al mogen ontvangen of worden nog automatisch overgemaakt. We mogen dan ook constateren, dat het toegezegde bedrag van € 24.500,- voor 2015 dan ook waarschijnlijk zullen halen.
Maar zover is het echter nog niet. Wij hopen van een aantal parochianen het toegezegde bedrag nog te mogen ontvangen op rekeningnummer NL25RABO0111110947 ten name van Kerkbijdrage

Geloofsgemeenschap Loil
Met elkaar samen moeten we het doen om onze geloofsgemeenschap in Loil levend te houden nu en in de toekomst. Iedere bijdrage is dan ook hartelijk welkom. Mocht u de bijdrage voor het jaar 2015 nog niet hebben overgemaakt, dan nog graag in dit jaar i.v.m. juiste afsluiting van het boekjaar. Als u de gegevens kwijt bent, dan kunt u gerust contact opnemen met de locale penningmeester Theo Wanders. Hij kan u informeren over het door u toegezegde bedrag. Hebt u inmiddels uw bijdrage al overgemaakt, dan hiervoor alsnog hartelijk bedankt.
Namens de werkgroep kerkbijdrage,
Theo Wanders, Locaal penningmeester