Voor de extra- uitgave van het informatieboekje van de Kontaktraad Loil is ook door de Vrolijke Drammers kopij aangeleverd. Door een misverstand is dit helaas niet geplaatst. Excuses hiervoor en daarom: Nieuws van de Vrolijke Drammers via deze site.

Nieuws van de Vrolijke Drammers

We leven met elkaar nog steeds in een aparte tijd. Met alles wat ons afgelopen maanden is overkomen kunnen we ons niet meer voorstellen dat carnaval het laatste evenement is geweest dat we met elkaar hebben mogen vieren. Met enige regelmaat zijn de vele foto’s en filmpjes van het fantastische feest in de kerk en een mooie optocht door iedereen terug gekeken. Wij willen jullie in het kort informeren over een aantal onderwerpen voor komende periode.

Ledenvergadering
Helaas konden wij de jaarlijkse ledenvergadering in april, waarin wij afgelopen carnaval evalueren en het financiële jaarverslag presenteren vanwege de ‘lockdown’ niet door laten gaan. Inmiddels is er weer ruimte om dergelijke kleinschalige bijeenkomsten te organiseren onder de richtlijnen van het RIVM. Wij willen onze leden daarom alvast op de hoogte stellen dat de uitgestelde ledenvergadering nu staat gepland voor maandag 14 september aanstaande in ‘t Hart van Loil. Zet deze datum daarom alvast in jullie agenda!

Carnaval 2021
Op dit moment zijn er vanwege het coronavirus nog steeds meer onzekerheden dan zekerheden. Net als andere verenigingen worstelen wij ook met veel vraagstukken over de organisatie van alle komende carnavalsactiteiten in 2021. Afgelopen vergaderingen heeft ons kader niet nagedacht over de onmogelijkheden, maar over de mogelijkheden die er wel zijn. Tijdens de ledenvergadering van maandag 14 september willen wij graag jullie ideeën en meningen horen. Kom daarom naar de ledenvergadering om samen met ons mee te denken over de mogelijkheden!

Koop lokaal, denk aan onze sponsors
Onze vereniging kan niet bestaan zonder een jaarlijkse bijdrage van tweehonderd trouwe adverteerders. Het zijn veelal plaatselijke ondernemers, zonder hen is het niet mogelijk om elk jaar sociale en maatschappelijke activiteiten te organiseren. In deze moeilijke tijden stimuleren wij onze sponsors door bij hen te kopen! Koop daarom lokaal en denk aan onze sponsors!   

Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers