Beste leden,

Zoals jullie allemaal weten, zijn sinds afgelopen maandag (11 mei) de Corona maatregels versoepelt. Wat voor inhoud dat de jeugd tot 18 jaar weer mag gaan trainen en ook al weer aan het trainen is. Ook werd bekend gemaakt volwassenen buiten mogen sporten, de mogelijkheden voor volwassenen worden nog uitgewerkt. Dit vinden wij ontzettend goed nieuws!

De afgelopen week heeft onze jeugdafdeling een  protocol opgesteld om de jeugd weer te kunnen laten trainen. Vanuit de gemeente hebben zij hier complimenten voor gekregen. Het protocol is duidelijk en vanuit de vereniging wordt er goed meegedacht. 
Wij zijn dan ook ontzettend trots op iedereen die hieraan meegeholpen heeft! Onze dank daarvoor!

Binnen Loil zijn er meerdere verenigingen met jeugdleden. Samen met de volleybal en dansgarde hebben wij gekeken naar een plek voor hen op het sportpark en deze ook kunnen geven. Een mooie vorm van samenwerking binnen Loil!
 

Momenteel zijn wij aan het kijken om ook de senioren te kunnen laten trainen. Wij hopen dat dit, op zijn vroegst,  vanaf volgende week weer kan. Voordat we groen licht kunnen geven, dienen er een aantal maatregelen genomen te worden. Let wel, de trainingstijden en/of  momenten kunnen afwijken van de tijden waarop er normaliter getraind wordt. Dit heeft alles te maken wat de maatregelen waaraan we ons moeten houden. Zodra duidelijk is binnen welke kaders de senioren mogen trainen, delen wij deze met jullie.

Wij hebben de looproute op het sportpark toegevoegd aan deze mailing. De indeling voor het trainen voor de jeugd wordt hierop weergegeven. Aangezien we voor de senioren nog bezig zijn, kunnen we deze nog niet delen. Neem deze looplijnen goed tot je en houd je hier ook aan bij het betreden van het sportpark.

Het is van belang dat iedereen zich aan de gestelde regels houdt. De eerste overtreding is een waarschuwing. De tweede overtreding leidt tot sluiting van het sportpark plus een eventuele geldboete. Dit willen we ten alle tijde voorkomen. Let goed op je eigen gedrag en spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal kunnen sporten!
Graag vragen wij hiervoor jullie begrip.

 
In verband met de corona willen wij jullie de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen het innen van de contributie. De contributie wordt deze maand geïnd. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, stuur een email naar penningmeester@svloil.nl. Geef in de mail duidelijk aan om welk lid het gaat. 

Daarnaast hebben wij nog ander heugelijk nieuws te melden!
Vanaf deze maand mogen wij Roy Buiting als aspirant bestuurslid verwelkomen! Roy heeft voor de vereniging al verschillende functies vervuld, waaronder lid van de kantinecommissie en leider van Loil 3. Wij zijn blij dat Roy het bestuur komt versterken.
Roy van harte welkom!
 
Er zijn een aantal heren druk geweest op het sportpark, terwijl wij niet konden sporten. Je ziet deze mannen niet altijd, maar doen ontzettend veel voor de vereniging. Deze stille krachten zitten allemaal in de VUT- ploeg! Wij hebben hen dan ook een presentje gegeven voor de paasdagen om hen te bedanken voor hun harde werk en tomeloze inzet!
Zij hebben de laatste tijd verschillende veranderingen aangebracht op het sportpark. Zo zijn de struiken tussen het eerste en tweede veld weggehaald en zijn er, samen met de gemeente, robotmaaiers geïnstalleerd voor onderhoud van het tweede veld. 

Daarnaast willen we jullie allemaal vragen om je voor 16 mei op te geven voor de Loilse Pub-quiz! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je aan via pubquiz@loil.nl. 

Blijf gezond!

Bestuur S.V. Loil