Donderdag 19 januari jl. bezocht de Onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de St. Jozefschool in Loil. Zij constateerde dat de Loilse school op alle onderzochte gebieden voldeed aan alle eisen van de inspectie. De Onderwijsinspectie beoordeelde de onderdelen ‘zicht op ontwikkeling’, ‘didactisch handelen’, ‘onderwijsresultaten’, ‘kwaliteitscultuur’ als voldoende. De onderdelen ‘schoolklimaat’, ‘veiligheid en kwaliteitszorg’ werden zelfs als goed beoordeeld.

Op basis van deze mooie beoordeling kreeg de St. Jozefschool een basisarrangement van de Inspectie. Dit betekent dat de school onder het algemeen gebruikelijke toezicht van de Inspectie blijft vallen.
De inspecteur benoemde nadrukkelijk de enorme draagkracht die hij bemerkte onder ouders, leerlingen, leerkrachten, zorg en directie met betrekking tot de nieuwe visie van de school. De inspectie sprak een groot vertrouwen uit omtrent het realiseren van de Daltonvisie. Ook het feit dat de school deel uitmaakt van een groter geheel (hiermee wordt de samenwerking met De Ontdekkingbedoeld) om de kwaliteit vast te houden en te verhogen, benoemde de inspecteur als erg sterk en prijzenswaardig.

Het gehele team kreeg een compliment van de inspectie en het schoolteam is dan ook supertrots op dit resultaat! Dit geeft alle leden vertrouwen dat ze de goede weg zit. Het team zal dan ook keihard blijven werken om, zoals de inspecteur het benoemde, de mooiste school van De Liemers te worden.

Kontaktraad Loil complimenteert en feliciteert het gehele team van de St. Jozefschool dit mooie resultaat.