Komende zondag, 25 maart 2018,  is er om 9.30 uur in de Loilse kerk een gezinsviering, die in het teken staat van Palmpasen. Voorafgaand aan de viering zal er, onder begeleiding van muziekvereniging Amicitia een Palmpaasoptocht door de straten van Loil trekken. De kinderen van groep 1 tot en met 4 van de Daltonbasisschool St. Jozef hebben op school een Palmpaasstok versierd. Deze wordt zondagmorgen voltooid met het broodhaantje er bovenop.

Kinderen die mee willen doen aan de optocht kunnen om 9.00 uur op het schoolplein een broodhaantje ophalen. Daarna vertrekt de optocht met voorop Amicitia en daarachter de kinderen met hun ouders/verzorgers door ons mooie dorp, om uiteindelijk te eindigen in de kerk. Ook kinderen die niet uit Loil komen op niet op de Daltonbasisschool Palmpaasviering

Op 25 maart 2018  is er om 9.30 uur een Palmpasen viering georganiseerd door de werkgroep gezinsviering, samen met Amicitia maken de kinderen  met hun versierde Palmpaasstokken een rondgang door Loil. Ook die niet uit Loil komen of niet op de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil zitten, zijn van harte welkom. Na afloop van de viering, waarin het verhaal over Palmpasen wordt verteld,

Na afloop van de viering is er koffie/thee/limonade.