De Kontaktraad Loil heeft de enquête “Woningbehoefteonderzoek Loil 2024” gehouden. Aanleiding voor de enquête zijn de verschillende bouwplannen in Loil. Doel van de enquête is het inzichtelijk maken van de woningbehoefte, nu en in de toekomst, in Loil. Zoals vrijwel overal in Nederland bestaat ook in Loil een grote behoefte aan woningen. Dit rapport maakt de behoefte voor Loil concreet en specifiek.
In dit rapport zijn de uitkomsten van de enquête over alle leeftijdsgroepen vermeld en zijn ook per leeftijdsgroep de belangrijkste resultaten en conclusies weergegeven.
Met het resultaat van deze enquête gaat de Kontaktraad Loil in gesprek met de gemeente Montferland, woningcoöperatie Plavei en andere mogelijk betrokkenen bij de ontwikkeling van bouwplannen in Loil.

In de enquête zijn uitgevraagd:

  • De woningbehoefte voor de komende jaren;
  • De actuele woonsituatie;
  • De wensen voor wat betreft koop- of huurwoning;
  • De termijn waarop men zou willen verhuizen;
  • Het type en de omvang van de gewenste woning;
  • Eventuele (toekomstige) zorgbehoeften.

In het rapport kunt u de vragen en de ontvangen antwoorden hierop bekijken.

Vanuit anonimiteit en de AVG zijn de NAW- gegevens van de deelnemers niet te uitgevraagd.

Het rapport is donderdag 14 maart 2024 aangeboden aan burgemeester Harry de Vries van de gemeente Montferland. Daarnaast hebben alle leden van het college en de raadsleden het rapport ontvangen.

In de Zomp en andere ruimte van ’t Hart van Loil zullen inkijkexemplaren beschikbaar komen. Daarnaast zullen in het Kontaktraadboekje van april 2024 de belangrijkste resultaten en conclusies worden opgenomen.

Lees hieronder het volledige rapport
Als u met uw muis linksonder in de pagina gaat staan, kunt u via 
bladeren tussen de pagina’s.

2024 Rapport Woningbehoefteonderzoek Loil 2024 DEFINITIEF