Ongeveer 250 dorpsgenoten en andere belangstellenden waren zondag 22 september jl. aanwezig om zowel in de Zomp als in de kerk in alle beschikbare ruimten een kijkje te nemen. Het meest populair waren de sacristie, de zolder van de Zomp en het koor. Maar ook werd in de authentieke biechthokjes van menig dorpsgenoot de biecht ‘afgenomen’. In de pastorietuin waren de contouren van de nieuwbouw uitgezet. Daarvan zijn dronebeelden gemaakt, die u op de Facebookbagina van Hart van Loil via https://www.facebook.com/hartvanloil/ kunt bekijken.

Tussen het stappen door, kon ook ‘gehapt’ worden van de heerlijke hapjes, verzorgd door diverse Loilse ondernemers. Bij de verschillende kraampjes werden de plannen en alle mogelijkheden intensief met elkaar besproken. Gedurende de middag waren er optredens van vele verenigingen, die nu of in de toekomst gebruik maken de gebouwen. 

Tientallen mensen hebben zich tijdens de middag spontaan aangemeld om als vrijwilliger hun steentje bij te dragen. En dat is ook nodig om ’t Hart van Loil van de grond te krijgen en exploitabel te maken. Vele handen maken het werk lichter. Dus mocht u een bijdrage willen leveren, een bardienst willen draaien, een keer willen schoonmaken, kunnen helpen met de (ver)bouwplannen, of zelf een idee hebben over een bijdrage, laat het ons dan weten via info@hartvanloil.nl

Inmiddels heeft de gemeenteraad de leefbaarheidssubsidie goed gekeurd, waarmee weer een belangrijke vervolgstap is gezet.

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag die nogmaals duidelijk maakt wat een actief en betrokken dorp Loil is. Daar mogen we, nee daar móeten we trots op zijn. En natuurlijk zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.