Voorzitterswisseling carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers
Op maandag 29 oktober 2018 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van De Vrolijke Drammers plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is het jaarverslag 2018 van De Vrolijke Drammers gepresenteerd door onze secretaris Frank Gies. Tijdens het jaarverslag werd terug gekeken op een succesvol jaar, met veel activiteiten voor alle generaties en hoge bezoekersaantallen. Hiertoe behoorde onder andere de activiteiten zoals het festival ‘Loillands at the park’, de pronkzittingen, diverse jeugdactiviteiten en natuurlijk de mooiste optocht van de regio. Onder toeziend oog van een goed gevulde zaal is in het bijzonder ook afscheid genomen van voorzitter Geert Korte. Een interactieve setting tussen de voorzitter en secretaris zorgde voor een bijzonder jaarverslag. De afgelopen 15 jaar (waarvan 13 jaar als voorzitter) heeft Geert zich met hart en ziel ingezet voor De Vrolijke Drammers. In die jaren heeft hij geholpen veel initiatieven te ontplooien, zoals carnaval in Meulenvelden en de pronk-matinee. Geert had daarnaast intensief contact met het convent, de jury van de optocht, burgermeester en andere verenigingen. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Geert zijn voorzittershamer overgedragen aan Marcel Wiendels. Daarnaast is Femke Peters-Franken toegetreden in het bestuur en Luuk Jansen in de raad van elf. President Peter Bosman is herkozen en bestuurslid Inge Jentink was aftredend. De zaal bedankte ook Inge voor haar inzet voor de vereniging.