Op 30 september was Senioren Platform Loil (S.P.O.L.) uitgenodigd om het symposium “Lang leven Kunst en Naoberschap” bij te wonen. Omdat wij mee hadden gedaan aan allerlei activiteiten van de Gruitpoort in Doetinchem, leek ons dat wel. Zo hadden wij aan diverse activiteiten van de Gruitpoort meegedaan. Zoals aan de ‘Verhaallijn’ en vorig jaar aan ‘Braaf en stout’. Dit laatste ging over hoe het vroeger was om kind te zijn. Hoe ging je om met regels, waar gingen die over? Was je vroeger wel eens stout of haalde je kattenkwaad uit. Dit werd weer verwerkt in een toneelstuk met jongeren en ouderen. Het werd op 17 januari jl. ten uitvoer gebracht in zaal Hendriks. Helaas was er geen animo om zelf daar aan mee te doen met de groep, maar er was wel een uitvoering. Hierin konden wij zien wat er van de verhalen die opgetekend waren, terecht was gekomen. Hiervoor was veel belangstelling.Ook was er een ochtend om mee te doen met muziek. Iemand kwam met een harmonica en er werden liedjes gezongen uit de oude tijd.

In juni was ons gevraagd om samen wat te schilderen. Ik weet niet wat we daar bij moesten voorstellen. De bedoeling was om je eigen foto af te schilderen, De foto stond half op een plateau die door de kunstschilder daarop was getekend.

Vooraf had hij (Lennart) alles al verzorgd. Hij had alles mee gebracht aan verf en kwasten. Wij mochten al onze creativiteit erop loslaten. Dat lukte ook bij iedereen. De één meer geslaagd dan de ander, maar het was mooi om te zien hoe de ouderen daar mee omgingen. Het was alle zes ochtenden dat Lennart bij ons langs kwam een gezellige boel.

 

30 September jl. werden we uitgenodigd om onze ervaring te vertellen bij het symposium dat werd gehouden in de Gruitpoort in Doetinchem en die begeleid werd door Hedy d’Ancona als lady speaker. Het was een geweldige middag. Wij werden ontvangen door Machteld van de Mey, de projectbegeleidster, met een hapje en een drankje, want we moesten nog wachten voordat iedereen er was. We zaten voorin zodat we makkelijk op het podium konden komen en werden door Hedy d’Ancona geïnterviewd. Van haar krijg je zoveel energie dat was geweldig.

Met z`n allen liepen wij daar in de stad weer terug en moesten nog een eindje lopen.

Het was zo intrigerend: de ene dame in een rolstoel, de ander van 90 jaar oud met een stok en de ander wat stram, maar wij gingen naar het symposium en dat was ons gelukt.

 

Zo doen wij vele dingen bij S.P.O.L., maar daar hebben we ook reikende handen bij nodig….en daar ontbreekt het soms aan. Daardoor moeten de vrijwilligsters die er zijn vaker komen, u begrijpt het al: wij zoeken een aantal handen en bereidwilligheid om ons vrijwilligersteam te versterken. Een kopje koffie of thee te schenken en hand- en spandiensten te verrichten, zoals helpen met de medemens die hulp nodig heeft .

Daardoor maken wij samen gezellige ochtenden, zoals hierboven staat beschreven.

Meld je aan voor één of twee morgens in de maand. Je zult geen spijt krijgen. Je krijgt er gezelligheid en dankbaarheid voor in de plaats.

Je kunt melden op telefoon 0316-225343 of 06-44828235 of mail naar betsy.buurman@upcmail .nl.
Tot ziens het vrijwilligersteam van S.P.O.L.