SPOL kleur
Sinds augustus 2015 organiseert SPOL eenmaal per maand een open tafel in samenwerking met de firma Hendriks. De laatste twee open tafels van dit jaar zijn op woensdag 25 november en woensdag 23 december.
Ouderen en anderen in de gelegenheid stellen om gezellig samen te eten, dat is de doelstelling die Senioren Platform met de activiteit nastreeft. De kosten bedragen € 10,- per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven.
Dit kan tot de maandag ervoor tot 16.00 uur bij Betsy Buurman, tel: 225343 of e-mail: Betsy.buurman@upcmail.nl.