In de afgelopen periode is de St. Jozefschool in Loil via vier verschillende onderzoeken beoordeeld.

Achtereenvolgens waren dit:

  • Het oudertevredenheidsonderzoek
  • Het leerlingtevredenheidsonderzoek
  • De veiligheidsthermometer voor de groepen 5 t/m 8
  • Het inspectiebezoek

Uit alle onderzoeken blijkt dat de St. Jozefschool een fijne school is voor kinderen en dat alle partijen tevreden zijn over het onderwijs. Dat is een prettige constatering en het geeft de school de ruimte om door te ontwikkelen.

 

Uit alle onderzoeken blijkt dat de Loilse school veel positieve dingen doet en dat er een grote mate van tevredenheid is. Daarnaast zijn ook aandachtspunten gesignaleerd. Enkelen waren bekend en hierop is ingezet door de Daltonvisie te implementeren.

Klik hier voor een samenvatting van de onderzoeken