gemeenschapsgebouw-hart-van-loil

Logo Hart van Loil

ICS heeft namens de gemeente opdracht gekregen voor het uitvoeren van de haalbaarheidsanalyse voor het voorkeursscenario van Loil.

“het realiseren van een nieuwe accommodatie waarin alle Loilse verenigingen onderdak kunnen vinden”

Dit traject is inmiddels opgestart.

Inmiddels  zijn er met een aantal verenigingen separate gesprekken gehouden waarbij de hoofddoelstelling was het scherp stellen van de specifieke ruimtelijke en functionele wensen.

De uitkomst hiervan samen met de inventarisatie vanuit de quick-scan fase moet resulteren in een ruimtelijk-functioneel programma van eisen voor een doprsaccomodatie.

Ook is er input gevraagd voor de opzet van het beheer en exploitatiemodel. Dit komt echter pas verderop  in het traject aan de orde

De vraag van de gemeente is om de haalbaarheidsanalyse uiterlijk 1 januari a.s. afgerond te hebben. Een enorme ambitieuze doelstelling. Over het te lopen tijdspad is werkgroep met de gemeenteMontferland  in overleg.

De werkgroep heeft ook een aantal bezoeken gebracht aan een aantal kleine dorpen waar ook recent een multifunctioneel centrum/dorpshuis is gerealiseerd.

Dit waren het MultiFunctioneel Centrum Klarenbeek (www.MFCklarenbeek.nl) en Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde (Facebook BMV Marienvelde of http://marienveldsbelang.nl/bmv-achtergrondinformatie/)

De laatste is een prachtig voorbeeld waarbij naast een gebouw ook een zorgcoöperatie is opgericht waardoor de zorg in het dorp voor de toekomst op een bijzonder mooie en creatieve manier is geregeld.Het levert in het dorp werkgelegenheid op. Een voorziening van voor en door Mariënvelders. Daarnaast draagt het initiatief voor een belangrijk deel bij aan de exploitatie van het dorpshuis.

Startverklaring.

Er is inmiddels een intentieverklaring (startverklaring) opgesteld welke begin november aan de betrokken verenigingen en partijen zal worden aangeboden. In November wordt dan ook nog gezamenlijke bijeenkomst worden belegd om dit op feestelijke wijze te ondertekenen.

Hart van Loil

Binnen de werkgroep hebben we onlangs besloten dat het project een werknaam moet krijgen.

We hebben gekozen voor Hart van Loil met bijbehorend logo.

De werkgroep Hart van Loil

Peter Bosman, Rob Mos, Kees van Helvoirt, Bennie Bus, Sander Bosman, Edwin de Kinkelaar,Geert Wanders