Woensdag 25 januari en 22 februari jl. hebben 20 ouderen bij de Papegaai weer gezellig samen gegeten.

SPOL organiseert Samen Eten in samenwerking met Peggy Wolters en de keukenbrigade van Elver.

De aanwezigen lieten zich het eten ook dit keer weer goed smaken

De eerstvolgende open tafel is op woensdag 29 maart a.s. om 13.00 uur. De andere data in de eerste helft van 2017 zijn: 29 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni.

Ouderen en alleenstaanden in de gelegenheid stellen om gezellig samen te eten, dat is de doelstelling die Senioren Platform Loil met de activiteit nastreeft.

 

Wil je ook een keer mee eten en de sfeer proeven, geef je op en kom op woensdag 29 maart 2017 naar de zaal van de Papegaai, Wehlseweg 22.

De kosten bedragen € 10,– per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven.

Dit kan tot de maandag er voor tot 12.00 uur bij Betsy Buurman, tel: 225343 of email: Betsy.buurman@upcmail.nl.