Op talloze manieren is Tonnie betrokken binnen de Loilse gemeenschap, en dat wordt gewaardeerd.  Een moment om Tonnie (en de eventuele andere Loilse gedecoreerden) te feliciteren, zal later vandaag plaats vinden, details hier over volgen.

Tonnie heeft door zijn vele activiteiten bij diverse verengingen in Loil een groot sociaal netwerk bij jong en oud opgebouwd en dat is van onschatbare waarde en waar hij ook iemand uit zijn netwerk aanspreekt om te helpen, altijd vind hij dan wel gehoor en hulp omdat hij iemand is die bind en verbindend werkt en kan enthousiasmeren voor een initiatief of idee.

Mooi voorbeeld daarvan was vorig jaar tijdens de corona crisis, het werd stil in Loil omdat vele activiteiten nood gedwongen werden afgelast, hij was degene die met enkele andere betrokken Loilenaren bijeen kwam en samen werd een heel programma opgesteld met o.a. een dorps pub quiz, Loil TV/RADIO, diner, spellen en andere activiteiten voor oude inwoners, etc. etc. alles om de leefbaarheid en saamhorigheid in Loil ook in die moeilijke tijd op peil te houden.

Je zou Tonnie kunnen omschrijven als een “ DORPSVRIJWILLIGER”  pur sang  die altijd bereid is om te helpen, of het nu is voor de damesclub, het zangkoor, achter de bar in het dorpshuis, het uitpluizen van een subsidieregeling of  het voeren van een lastig gesprek met de gemeente, het maakt hem niet uit, als het nog past in zijn agenda dan is hij beschikbaar.

Tonnie Gefeliciteerd!