03c-2016-logo-drumfanfare-loil-vooruitToppers bij Drumfanfare  Majorettekorps Loil Vooruit

Op 10 Juli 2016 heeft Drumfanfare en Majorette Korps Loil Vooruit een gezellige feestmiddag met de leden gevierd. Tijdens deze middag is Lisette Jansen gehuldigd voor 12 ½ jaar lidmaatschap. Lisette, namens alle leden van Drumfanfare en Majorette Korps Loil Vooruit, nogmaals: van harte gefeliciteerd met dit jubileum!!

Op woensdag 13 juli 2016 hebben Koen Vonk en Bart Schlief hun diploma’s in ontvangst mogen nemen tijdens de Play-Inn in de Theater zaal van het Musiater te Zevenaar. Koen heeft zijn diploma A HAFA behaald en Bart mocht zijn B-diploma HAFA in ontvangst nemen. Leden van Drumfanfare en Majorette Korps Loil Vooruit feliciteren beide muzikanten van harte met het behaalde succes!!

Tot slot, op dinsdag 20 September 2016 zal Drumfanfare en Majorette Korps Loil Vooruit haar jaarlijkse financiële actie houden. Momenteel wordt het uniformenbestand vernieuwd i.v.m. het groeiend aantal leden zowel bij de muziekgroep als bij de majorettes. Onze leden hopen weer een beroep op u te mogen doen. Dus, graag tot ziens.

03a-foto-drumfanfare-lisette-jansen-12-5-jaar-lid
Voorzitter Henk Wenting overhandigt Lisette de oorkonde

03b-foto-foto-drumfanfare-diplomas
Koen en Bart met alle gediplomeerden op het podium van het musiater
Groeten
Bestuur Drumfanfare en majorettekorps Loil Vooruit.