Met een WhatsApp-groep voor buurtpreventie houden buurtbewoners samen een oogje in het zeil, informeren elkaar via WhatsApp op de mobiele telefoon over verdachte situaties en kunnen deze melden bij de politie.

Een groep voor heel Loil is te groot en daardoor niet beheersbaar. In verschillende buurten in Loil zijn nu WhatsApp-groepen actief. Om de verbinding tussen deze groepen te leggen, wil de Kontaktraad graag in beeld hebben in welke buurten WhatsApp-groepen actief zijn en wie de beheerders zijn. Door de beheerder van de ene buurt te koppelen aan de beheerder van de naastgelegen buurt, wordt voorkomen dat een kwaadwillende uit beeld verdwijnt als hij een ‘buurtgrens’ over is.
Daarnaast is het de bedoeling dat de beheerders worden uitgenodigd voor een informatiesessie met de wijkagent. Deze legt dan uit hoe het beste met de buurt-WhatsApp kan worden omgegaan en zal eventuele vragen beantwoorden.
Een verzoek aan alle beheerders van de WhatsApp-groepen voor buurtpreventie in Loil, om via het mailadres: kontaktraad@loil.nl hun naam en de adressen waarvoor de groep actief is te door te geven.