De opheffingsnorm voor de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil is verlaagd van 94 naar 80 leerlingen. Dit mooie bericht komt uit een overleg tussen de medezeggenschapsraad van de Loilse school en de heer Pieter-Jan Buhler, lid van het college van bestuur van de Liemerse scholenstichting LiemersNovum, voorheen Stichting Primair Onderwijs De Liemers (Spol) genaamd.

De gemeente Montferland heeft in 2017 de minimale opheffingsnorm voor het Didamse gedeelte van haar gemeente op 94 leerlingen bepaald. Voor de voorheen Berghse scholen in de gemeente stond deze op 58

Het College van Bestuur van LiemersNovum vond het minimum leerlingenaantal van 94 niet reëel voor de Loilse school en bevestigt nu dat, zolang het leerlingaantal boven de 80 blijft, er niets aan de hand is!

Dat is zeer positief voor de Loilsedorpsschool, want op dit moment telt de school 102 leerlingen. Volgens de prognoses is de ondergrens van 80 leerlingen daarmee de aankomende jaren niet in beeld.

Hiermee gloort voor de Loilse school, na jaren van dreigende opheffing, weer volop toekomstperspectief. Belangrijk onderdeel hierin is ook de omvorming naar Daltonbasisschool. De school afficheert zich nu al zo, maar hoopt nog dit jaar de daltonlicentie binnen hebben. Met het behalen van hun daltoncertificaat hebben de alle leerkrachten van de school hiertoe afgelopen maand al een belangrijke stap gezet.