Per 1 augustus a.s. verlaat gaat de huidige directeur Bart van der Ent de Daltonbasisschool St. Jozef, in Loil. Bart gaat een andere functie vervullen binnen de Liemerse scholenstichting Liemers Novum. Loil is Bart veel dank verschuldigd. Bij zijn aanstelling in 2016, dreigde een sluiting van de Loilse school nog volop. Samen met zijn team, heeft hij de Loilse basisschool omgevormd tot een stabiele en toekomstbestendige Daltonbasisschool, die, qua aantal leerlingen, ruim boven de opheffingsnorm zit.
Wij betreuren het dat Bart vertrekt, maar zijn dankbaar voor wat hij voor Loil heeft gedaan en wensen hem veel succes en werkplezier in zijn nieuwe functie en verdere carrière.

Lees hieronder de brief die de ouders en verzorger deze week kregen:

Beste ouders, verzorgers,

Mijn missie in Loil zit erop en het is tijd om weer nieuwe inspiratie op te doen.
Ik had mezelf vier jaar geleden tot doel gesteld om de school:
1. Bestaansrecht en vertrouwen te geven
2. Onderwijskundig op de kaart te zetten
3. Financieel een stevig fundament te bouwen
Na het behalen van de Dalton licentie, het opbouwen van financiële reserves en de uitspraak van het bestuur dat de school kan blijven bestaan zo lang we niet door de ondergrens van 80 leerlingen zakken was mijn missie geslaagd en merkte ik dat de school leiden een te gemakkelijke klus werd. Er is veel stabiliteit, duidelijkheid en zekerheid en dus een mooi moment om mijn stokje over te dragen aan iemand anders. Iemand die de ambitie heeft om verder door te bouwen op dit fundament en energie en kracht haalt uit het begeleiden van de leerkrachten naar een nog hoger niveau.

Per 1 augustus ga ik, gedurende twee dagen, andere taken uitvoeren voor de stichting. Ik zal interim klussen op basisscholen voor mijn rekening nemen op plekken waar een directeur wegvalt, ik zal nieuwe directeuren van LiemersNovum gaan coachen en vorm mogen gaan geven aan mijn allergrootste passie: een onderwijsvorm voor 10-14 jarigen ontwikkelen voor kinderen met een praktische leerbehoefte op de lagere VMBO niveaus.

Het is fijn dat LiemersNovum mij deze mogelijkheden geeft.
Afgelopen week is het team en de MR geïnformeerd en op korte termijn proberen we een nieuwe directeur aan te stellen. Een nieuwe directeur die ik ook weer zal gaan coachen. Zo blijf ik, indirect, zeker betrokken bij onze school.

In de bijlage vindt u een brief van onze bestuurder over mijn vertrek per 01-08-2020.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent

2020-164-LN-CvB directievoering St. Jozefschool vertrek Bart van der Ent