whatsapp buurtpreventie logoSteeds meer mensen maken gebruik van een WhatsAppgroep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op opmerkelijke of verdachte zaken in hun buurt. Samen houden ze een oogje in het zeil en kunnen sneller verdachte situaties melden bij de politie.

Iedereen met een mobiele telefoon met WhatsApp kan deel nemen aan een Whatsappgroep. In zo’n groep kunnen maximaal 100 deelnemers actief kunnen zijn.

Eén Whatsappgroep voor heel heel Loil zou te groot en daardoor onbeheersbaar worden. Bewoners van bogenbuurten, buurtschappen, buurtverenigingen, straten etc. in Loil, die een WhatsAppgroep op willen zetten, moeten hiervoor zelf actie ondernemen.

Het initiatief van de WhatsApp groepen is van de politie. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met onze wijkagent, Marcel van Binsbergen, e-mail: marcel.van.bindsbergen@no-gelderland.politie.nl. De gemeente ondersteunt dit door het verstrekken van (gratis) stickers welke deelnemers van deze WhatsApp groepen op hun raam of deur kunnen plakken.