In Loil zijn (ideeën voor) bouwplannen op de voormalige locatie van Lara aan de Wehlseweg, de geitenboerderij aan de Bosslagstraat, een groter uitbreidingsplan in Loil en meer. Als Kontaktraad Loil willen wij daarom graag onderzoeken waar de behoefte van de Loilenaren ligt voor deze nieuwe woningen.
Hiervoor is aan alle inwoners van Loil, en velen die bij Loil betrokken zijn, het ‘Woningbehoefteonderzoek Loil 2023’ toegezonden. Ook andere belangstellenden voor een woning in Loil worden uitgenodigd om deel te nemen. Dit kan tot en met 31 december aanstaande via de link onderaan op deze pagina.

Door het invullen van deze enquête, helpt u ons om met de verkregen informatie in overleg te gaan met de gemeente, woningcorporatie Plavei en andere betrokkenen. Dit als richtlijn voor de realisatie van toekomstige woningbouw in Loil, die past bij de behoefte van de Loilenaren.

In geval van meerdere inwonenden: de hoofdbewoners vullen dit samen in. Eventuele andere inwonenden, bijvoorbeeld oudere kinderen, vullen een eigen enquête in. Zij kunnen digitaal via de link onderaan op deze pagina deelnemen.
De verkregen informatie uit deze enquête wordt uiteraard vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG- wetgeving behandeld.

Hartelijk dank voor uw medewerking

Kontaktraad Loil

Naar het digitale Woningbehoefteonderzoek Loil 2023:  (Deze enquête is 31-12-2023 afgesloten)

Heeft u deze enquête op papier ingevuld? Wilt u deze dan uiterlijk 31 december aanstaande in de brievenbus van de Zomp, Wehlseweg 42 (dus niet in de brievenbus van Post-NL, die daar staat!) gooien.