Het Vrijwilligerscollege van Welcom organiseert regelmatig workshop e.d. Zo organiseerde Kontaktraad Loil in december samen met EHBO, afd. Didam en het Vrijwilligerscollege van Welcom in Loil een workshop Introductie EHBO. Hier was veel animo voor en na afloop waren de deelnemers zeer te spreken over de workshop.
Nu is in Didam weer eenzelfde workshop gepland en ook een workshop Brandveiligheid:

  • Maandag 27 maart (19.30 – 21.30 uur): Workshop Brandveiligheid; locatie: Brandweerkazerne Didam. Voor verdere informatie & aanmelden klik hier
  • Woensdag 5 april (19.00 – 21.00 uur): Workshop Introductie EHBO; locatie: Albertusgebouw, Didam Voor verdere informatie & aanmelden klik hier

De workshop Brandveiligheid is tot stand gekomen in samenwerking met dhr. Tonny Kuppens van Brandweer Didam.
De Introductie EHBO wordt verzorgd door EHBO Didam.

Daarnaast organiseert EHBO afd. Didam twee andere trainingen:

  • De training ”Samen dementie vriendelijk” op 13 april 2017. Deze duurt 2 tot 2.5 uur en wordt gegeven door twee opgeleide trainers. Per training kunnen 10 tot 20 mensen deelnemen. Het eerste deel van de training draait om het overdragen van kennis over dementie. In het tweede deel wordt er geoefend met praktijksituaties, zodat de deelnemers de kennis ook in het dagelijks leven kunnen en durven toepassen.
    De kosten per deelnemer zijn € 5,00 incl. koffie of thee.
  • Training: “Motorhelm afnemen na het verkeerd afstappen van een motorfiets” op 27 maart a.s. Deze training duurt 2 uur. EHBO, afd. Didam heeft meerdere trainingen gehad via Ride-on Motor Tours uit Zeddam voor motorrijders uit heel Nederland. De animo is altijd heel groot, daarom willen ze belangstellenden deze training niet onthouden. De training wordt verzorgd door Rob en Dafne de Jong van Ride-on MotorTours uit Zeddam.
    De kosten per deelnemer zijn € 12.00is incl. koffie of thee.

Belangstelling? Neem contact op met:
-voor de workshops: Martien ten Hoeve van Welcom, e-mail: m.tenhoeve@welcommail.nl of telefoon 0316 – 223520
-voor de EHBO- trainingen: Cor Limbeek van EHBO- afd. Didam, e-mail c.limbeek@chello.nl of telefoonnummer 06 – 54 37 34 19