De Stichting Kontaktraad Loil houdt op maandag 14 mei a.s. om 20.00 uur haar jaarvergadering in de kantine van De Zomp in Loil.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Verslag Jaarvergadering 18 september 2017
 3. Bestuurlijke mutaties;
  1. Aantreden: Heidy Ebbing- Lukassen en Ries Berendsen
  2. Afvaardiging geloofsgemeenschap: Theo Wanders
 4. Verslag penningmeester
  1. Kascommissie
  2. Begroting 2018
 5. Vaststellen diverse tarieven
 6. Dorpsvisie Loil 2020 terugblikken en vooruitkijken
  1. Werkgroep Communicatie
  2. Werkgroep Sociale Samenhang
  3. Werkgroep Onderwijs
  4. Werkgroep Natuur en Recreatie
  5. Werkgroep Gemeenschapsgebouwen
  6. Werkgroep Wonen
 7. Plattelandsraad
 8. Planning financiële acties in de periode september 2018 tot september 2019
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag

De vergaderingen van de Stichting Kontaktraad Loil zijn openbaar. Alle inwoners van Loil en iedereen die bij Loil betrokken is, zijn hierbij van harte welkom.