Namens de Kontaktraad Loil, de wijkraad Greffelkamp en de Plattelandsraad Montferland nodigen wij bewoners van het buitengebied rondom Loil en Greffelkamp uit voor een informatie avond over de aanleg van glasvezel in ons buitengebied.

Deze avond vindt plaats op dinsdag 16 januari 2018 vanaf 19.15. uur. Bij Lara Partycentrum, Wehlseweg 34 te Loil.

Zoals u weet heeft de organisatie Glasvezel Buitenaf het voornemen om met de aanleg van glasvezel te beginnen indien in de regio Achterhoek Zuid meer dan 50 procent van de 5690 aangeschreven adressen voor 19 februari 2018 zich aanmeldt.

In aansluiting op de 5 regionale informatie avonden, het beschikbaar gestelde informatiepakket en de advertenties van Glasvezel Buitenaf willen wij tijdens deze lokale avond dieper ingaan op uw vragen en verdere duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van uw besluit om u aan te melden voor een glasvezel aansluiting.

Een team van ambassadeurs  en de lokale wederverkopers namens de aanbieders zullen u verder informeren bij het nemen van uw beslissing.

De aanwezige wederverkopers namens de aanbieders voor de particuliere aansluiting zullen zijn RobEnde Internet Services uit Loil en Montferland ICT uit Zeddam. Voor de zakelijke aansluiting is Decom Business Center uit Beek uitgenodigd. Deze lokale partijen zullen een aantal vragen van de aanwezigen beantwoorden. Daarnaast zullen zij  u persoonlijk te woord  staan dan wel een afspraak over een vervolgcontact met u maken.

Ook kunt u zich deze avond aanmelden voor glasvezel buitenaf door een abonnement af te sluiten.
Het programma luidt:

19.15. uur – 19.45. uur                 Inloop

19.45. uur – 20.00. uur                 Welkom, voorstellen aanwezige partijen

20.00. uur – 20.15. uur                 Over glasvezel, korte toelichting

20.15. uur –  20.45. uur                 Veel voorkomende vragen en antwoorden over glasvezel

20.45. uur –  21.15.uur                   Vragen uit de zaal

 

21.15. uur                                          Sluiting van de gezamenlijke informatie bijeenkomst

21.15.  uur en verder                     Persoonlijk contact met de verkopers en met de ambassadeurs

De koffie wordt u aangeboden door Glasvezel Buitenaf.

Op 19 februari is de deadline en dan wordt bekend of 50% van de bewoners een glasvezelabonnement heeft afgesloten en de aanleg van glasvezel door gaat.

Veel informatie vindt u op: www.glasvezelbuitenaf.nl

Graag tot Dinsdag 16 januari vanaf 19.15. uur. bij Partycentrum Lara te Loil.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de kontaktraad Loil:  Jeroen Baerends, Wijkraad Greffelkamp : Toon Schepers en de Plattelandsraad Montferland: Harrie Mom en René Derksen.