Maandagavond 26 juni aanstaande houdt de stichting Kontaktraad Loil haar jaarvergadering. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van ’t Hart van Loil aan de Wehlseweg in Loil.
Hieronder de agenda en het concept- verslag van de jaarvergadering van 30 mei 2022

De agenda:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 30 mei 2022.
 3. Bestuurlijke mutaties:
  1. Aangetreden: Kevin Steenkamp.
  2. Afgetreden: Heidy Ebbing.
 4. Financieel verslag door penningmeester.
  1. Kascommissie
  2. Begroting 2023.
 5. Vaststellen diverse tarieven.
 6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblikken en vooruit kijken.
  1. Commissie communicatie.
  2. Commissie sociale samenhang.
  3. Commissie onderwijs.
  4. Commissie natuur en recreatie.
  5. Commissie wonen.
  6. Commissie dorpsvisie Loil.
  7. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil.
 7. Plattelandsraad
 8. Planning financiële(donateurs)acties alle verenigingen mei 2023-mei 2024.
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag

Concept- jaarverslag 2022:

2022 0530 KR Notulen Jaarvergadering