Vandaag, 26 april 2023, zijn Joep en Toos Buiting onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.

Joep is al 53 jaar lid van het Schuttersgilde Loil-Vooruit. Van 1971 tot 1999 was hij vendelier en één van de grondleggers van het (show-)vendelen binnen de vereniging, maar ook binnen de Gelderse Schuttersfederatie. Daarna werd hij verkeersregelaar en is als zodanig betrokken bij alle buitenactiviteiten van het gilde. In 1997 werd Joep schutterskoning. Als koningspaar waren er dat jaar voor Joep en Toos tal van verplichtingen waaraan voldaan moest worden.
Bovendien was Joep ook lid van de “tentenbouwersploeg”. Wekelijks werd met 5 man een feesttent opgebouwd waarvan de inkomsten naar de clubkas gingen. Verder verzorgt hij bij de wekelijkse schietavonden de bar.
Het kledingbeheer van de schutterij was bij Toos en Joep altijd in goede handen. Iedere keer waste Toos de ruim 100 hesjes en zorgde voor het nodige herstel. Ook de vaandels waren bij hen in beheer. Na vrijwel iedere uitvoering moesten deze weer gewassen en gestreken worden.
Toos was aanspreekpunt bij de jaarlijkse schuttersmis. Zij zorgde voor afstemming van de liturgie, liedjes en processievolgorde. Tevens zorgde zij voor het drukken van de kerkboekjes en de feestelijke aankleding van de kerk.

Vanaf 1994 tot en met 2019 was Joep  formeel de plaatselijk vertegenwoordiger van de Bouw en Houtbond van de FNV. Voor de werkzaamheden vormden zij echter een gedegen koppel. Samen begeleidden zij  o.a. mensen die in de WW kwamen en verzorgden de uitgifte van de vakantiebonnen. Toos nam hierbij de administratieve zaken voor haar rekening en Joep zorgde meer voor de praktische uitvoering.

Voor de Kontaktraad Loil coördineren zij de uitgifte van het informatieblad dat huis aan huis bezorgd wordt in Loil. Joep bezoekt, en informeert, de nieuwe inwoners van Loil over het reilen en zeilen van het dorp. Zij beheren de dorpsvlag en Joep zorgt er voor dat deze bij de vele plaatselijke feestdagen wordt opgehangen (en binnen gehaald).

Beiden zijn sinds het eind van de jaren 80 actief voor de geloofsgemeenschap in Loil en Didam. Eerst in de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Loil. Nadat de kerk in Loil gesloten werd zijn zij dit blijven doen in de geloofskern Didam. Joep verricht werkzaamheden als koster, collectant en als lid v.d. onderhoudsploeg zorgt hij mede voor opening van het gebouw, verwarming, verlichting en allerhande onderhoudswerkzaamheden. Ook onderhoud van het kerkhof in Loil valt hieronder.
Toos verzorgt de avondwake bij overlijden van parochianen, is lector en was altijd betrokken bij de gezinsvieringen. Tot 2020 verzorgde zij communievieringen. Verder verzorgt Toos mede de uitgifte van het parochieblad en de communicatie  met de krant.

Van 1978 tot 1990 was Toos zeer actief als vrijwilligster bij basisschool St. Jozef. Ze was betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten, uitstapjes voor kinderen en speciale activiteiten. Zij deed incidenteel ziekenbezoek bij kinderen en soms zelfs bij leerkrachten. Ook was zij in die periode leesmoeder en lid van het oudercomité.

Sinds 2011 is Joep chauffeur van de buurtbus. Minstens één dag in de week rijdt hij in Montferland.

Beiden zijn zeer veelzijdige vrijwilligers die voor ieder klaar staan die een beroep op hen doet. Zonder de inzet van mensen als Toos en Joep zou ons dorp er minder bloeiend uit zien. Zij vormen, samen met de vele andere vrijwilligers in ons dorp, het cement van onze samenleving.

Joep en Toos, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding die jullie zeker toekomt. Wij hopen als Loil nog lang op jullie inzet te mogen rekenen.

Vanavond, woensdag 26 april is er van 19.00 tot 20.00 uur is gelegenheid om de beide gedecoreerden te feliciteren tijdens een inloop in de kantine van ‘t Hart van Loil.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]