In januari 2015 is onder het thema “Mijn kerk in balans – deelt” de actie kerkbalans gehouden. Een groot aantal vrijwilligers heeft de enveloppen medio januari bij onze parochianen in de bus gedaan.

In de laatste week van januari hebben zij deze met de toezeggingen en/of contante bijdrage weer bij velen van u opgehaald.

De locatieraad wil hierbij de vrijwilligers dan ook bedanken voor de tijd en het vele werk die zij hiervoor hebben gedaan. Omdat niet iedereen altijd thuis was, gebeurde het ophalen van de enveloppen soms in etappes. Het persoonlijk ophalen van de enveloppen is toch wel erg belangrijk, omdat er direct contact ontstaat tussen deze vrijwilligers en de parochianen. Ook al hebben sommigen enkele negatieve geluiden gehoord, gelukkig overheersen vooral de positieve reacties, want de meeste parochianen vinden de kerk in ons dorp en geloofsgemeenschap Loil een Kerk van blijvende sociale waarde!

Dit komt o.a. tot uitdrukking door het mooie bedrag van € 24.100,- dat we tot nu toe ontvangen/toegezegd hebben gekregen. Een mooi resultaat, waar we erg blij mee zijn en naar verwachting in de loop van dit jaar zullen gaan halen en misschien zelfs iets meer.

Sommige parochianen hebben toegezegd zelf een bedrag over te maken en anderen hebben beloofd de enveloppe alsnog in de brievenbus van de pastorie te deponeren. Wij verwachten dan ook dat zij zich aan hun beloften zullen houden, want elke bijdrage, hoe klein dan ook kan goed gebruikt worden en is dus van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, namens collectanten en werkgroep kerkbijdrage en locatieraad,

Theo Wanders, Locaal penningmeester Geloofgemeenschap O.L.V. Loil.