LOIL – Na een wedstrijd of training wordt er vaak na de tijd onderling een drankje genuttigd. Een moment van samenzijn van een team of vereniging om de onderlinge band te versterken. Toch blijft er altijd een uitdaging tijdens dit samenzijn. In de wet staat beschreven dat er geen alcohol geschonken mag worden onder personen van 18 jaar. Deze wet lijkt heel erg simpel en toch is het naleven van deze regel erg lastig. En hoe komt het dat en is alcohol echt zo schadelijk?

In februari jl. heeft het bestuur van SV Loil Voetbal deelgenomen aan een thema avond van de gemeente Montferland. In samenwerking met NOC*NSF en stichting Jeugd en Alcohol werd uitgelegd wat alcohol met het lichaam kan doen. Deze avond hebben als zeer informatief en succesvol ervaren. Graag willen wij de opgedane kennis delen met leden, verenigingen, andere belanghebbende en niet te vergeten jeugd tot 18 jaar.

Om die reden hebben wij op donderdagavond 13 december de informatieavond Jeugd, Vereniging en Alcohol georganiseerd. In samenwerking met NOC*NSF willen wij er een informatie en leuke avond van maken. De hoofdspreker van die avond is kinderarts Inge Wolberink. Daarnaast zullen er verschillende gastsprekers zijn.

U bent van harte welkom op 13 december vanaf 19.30u in de Zomp te Loil. Mocht u deze avond willen bijwonen, zou u zich dan op willen geven via secretaris@svloil.nl. Dan hebben wij ongeveer een beeld van hoeveel mensen wij mogen verwachten.

Graag tot 13 december!

Bestuur SV Loil Voetbal