Het onderwijs in Loil

In 1910 begon het onderwijs in de destijds nieuw gebouwde lagere school aan de Wehlseweg. Deze openbare school ging op 16 augustus 1926 over tot de Bijzondere R.K. Jongensschool St. Aloysius. Reeds eerder was in oktober 1924 een R.K. Meisjesschool St. Jozef geopend. In 1963 werd het huidige gebouw onder de naam van de meisjesschool in gebruik genomen. In 1985 is het kleuter- en lager onderwijs samengevoegd tot R.K. Basisschool St. Jozef.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt de Daltonvisie geïmplementeerd en is de school verder gegaan onder de naam: Daltonbasisschool St. Jozef.

In het schooljaar 2021-2022 starten we met 94 kinderen, verdeeld over 4 groepen: Groep 1/2,

Daltonbasisschool St. Jozef

De Loilse Daltonbasisschool St. Jozef is een kleinschalige en kindvriendelijke school. Haar streven is dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt en de juiste bagage verzamelt voor zijn of haar toekomst. De school stimuleert kinderen hun talenten te ontplooien en zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, motorisch en zintuiglijk vlak. Om de kinderen te laten groeien is een goede samenwerking en verstandhouding met ouders en verzorgers van wezenlijk belang.
Door het creëren van een zo uitdagend mogelijke leeromgeving leren leerlingen zorgvuldig om te gaan met deze omgeving. De Daltonbasisschool St. Jozef is het middelpunt van Loil en werkt samen met verschillende mensen uit de omgeving: dorpsgenoten, verenigingen en andere instellingen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvang. De school baseert het handelen op de katholieke grondslag en staat open voor leerlingen van andere geloofsrichtingen.