Vorige maand heeft het Senioren Platform Loil (SPOL) de activiteiten weer opgestart, nadat deze het aflopen anderhalf jaar nagenoeg hebben stil gelegen vanwege de coronapandemie. De vrijwilligers staan weer te trappelen om de ouderen te ontvangen op de wekelijkse soosochtenden en het maandelijkse Samen Eten.

Soosochtenden

De soosochtenden worden, zoals vanouds, gehouden op de dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. In een gastvrije ”huiskamer” van de pastorie is er tijd voor een praatje, kan men een kopje koffie of thee drinken, een praatje maken, de krant kan lezen of een spelletje kan doen.
Gewoon een plek waar niets hoeft en van alles kan en waar je met andere Loilse ouderen in contact komt. Deelname is gratis, u betaalt alleen een klein bedrag voor de koffie en thee.

Zeker voor ouderen is het belangrijk om te blijven deelnemen aan het dagelijks leven en anderen te ontmoeten in de eigen buurt.  De soos van SPOL speelt ook in op de ontwikkeling van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen met aandacht en zorg voor elkaar en met behulp van zorg in de thuissituatie.

Bent u slecht ter been en niet staat om zelf te komen, laat dit dan weten, en er wordt samen een oplossing voor het vervoer gezocht.
Voor meer informatie neem dan contact op met Willemien Derksen, telefoon 0316-224748 of email: willemien.derksen@hotmail.com

Samen Eten

Op woensdag 28 juli is er weer ‘Samen Eten’ bij de Papegaai. Ouderen en alleenstaanden in de gelegenheid stellen om gezellig samen te eten is het doel. Dat daar behoefte aan is bewijzen wel de ruim 25 deelnemers die voorheen elke maand kwamen. ‘Samen Eten’ is elke  4e woensdag van de maand vanaf 12.30 uur en de kosten bedragen € 12,50 per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven.

Dit kan tot de maandag ervoor tot 12.00 uur bij Joke Schuurman- Spaan, tel: 225235 of email: jokeschuurman48@hotmail.com