• Er is ook in 2015 een mantelzorgcompliment beschikbaar dit jaar in de vorm van Loko’s. Wij denken dat het een prima initiatief is om mantelzorgers, die het soms echt niet gemakkelijk hebben, toch een hart onder de riem te steken. Schroom dan ook niet om deze aan te vragen via de site van de gemeente: http://www.montferland.info/wonen-en-leven/mantelzorgcompliment-een-waardering-voor-onze-mantelzorgers_44522/.

  • Hartveilig wonen” (beschikbaarheid defibrillator in elk dorp inclusief continuïteit qua opleiden en vrijwilligers) komt in elke kern van de gemeente. De uitrol en invulling gaat in overleg met de Kontaktraad.

  • Het armoedebeleid binnen de gemeente is vastgesteld voor 1 jaar. Volgend jaar gaan we opnieuw bekijken of het nog voldoet in deze snel veranderende tijd.

  • Er is uitgebreid gesproken over de vluchtelingenproblematiek. Vanuit het CDA zullen we dit ondersteunen, mocht de gemeente de vraag krijgen om vluchtelingen onderdak te bieden.

  • In oktober gaan we aan de slag met het subsidiebeleid voor de komende jaren. Dit zal zeker ook invloed hebben op de financiële steun aan de verenigingen in Loil. We zullen deze dan ook kritisch volgen en waar nodig bespreken met de betrokken verenigingen.

  • Binnen Loil is er aandacht voor de plannen rondom woningbouw, school en instandhouding van de accommodaties. Daar is nu geen concreet nieuws over maar wij ondersteunen de initiatieven daarbij zeker.

Kijk natuurlijk ook voor al het andere nieuws regelmatig op de site van de gemeente Montferland waar veel info te vinden is en op de nieuwspagina in het Montferland Nieuws. Ook zijn de raads- en commissievergaderingen live te volgen via www.montferland.info/bestuur-en-organisatie.

Maar we zijn er ook voor andere zaken waarvan u denkt dat zou de gemeente anders kunnen doen of daar heb ik last van. Laat het ons weten zodat we er samen voor kunnen zorgen dat Loil een prachtig actief en leefbaar dorp is en blijft.

Sandra Lenting    Ap Dieker

Weemstraat 33     Pastoor Indenstraat 10

0316-229052        0316-226790

rslenting@upcmail.nl  a.j.dieker@lijbrandt.nl