Tijdens dafscheid-jules-lauweriere jaarvergadering van Kontaktraad Loil op 5 september jl. nam Jules Lauwerier afscheid als bestuurslid. Door drukke werkzaamheden en een aanstaande verhuizing kan Jules dit niet meer combineren.
Voorzitter Ivonne Harmsen noemde het aftreden van Jules  het verlies van een deskundig bestuurder, die van de hoed en de rand weet op het gebied van de gemeentelijke wet- en regelgeving. Ivonne: “Vraag je aan mensen naar hun mening over Jules te geven, zegt iedereen: “het is een fijne vent”.

 

beeldJules had binnen de Kontaktraad een grote analytische inbreng men nam
e betreffende het onderwerp onderwijs en later in de werkgroep onderwijs en bij het opstellen van het dorpsplan. Hij was letterlijk onze toezichthouder tijdens de renovatie van de Wehlseweg en het Kerkplein.  Jules heeft in al zijn bescheidenheid, die zo tekenend voor hem is, achter de schermen veel gedaan. De Kontaktraad vindt het bijzonder prettig Jules als eerste, als gebaar van dank, het beeldje “samen Loil” aan te mogen bieden.

Jules geeft in zijn dankwoord aan dat hij met plezier deel heeft uitgemaakt van de Kontaktraad en spreekt waardering uit over de samenwerking met de verenigingen. De samenwerking is de kracht van het dorp. De Kontaktraad heeft een goede doorstart gemaakt samen met de verenigingen.