Een voorbeeld van de daling in de stroomopbrengst in de afgelopen week

Sinds dinsdag 4 augustus jl. ondervinden veel bezitters van zonnepanelen in Loil problemen. Kontaktraad Loil heeft maandagavond opgeroepen om storingen bij haar te melden om deze te verzamelen. Inmiddels, dinsdagmorgen 11.00 uur hebben zich 21 Loilenaren gemeld met problemen in hun installatie.

Van verschillende kanten is nadere informatie binnen gekomen, daarom hieronder een overzicht van wat bekend is:
De storingen zijn ongeveer begonnen vanaf het moment dat een aggregaat in de Kloosterstraat in Loil is geplaatst voor werkzaamheden aan het trafohuisje dat daar achter de woningen staat.

Een Loilenaar met verstand van zaken meldt hierover:
Indien Liander voor de aanpassing van de trafo tijdelijk een NSA heeft geplaatst (in zogenaamd eiland bedrijf), is het technisch niet mogelijk om energie terug te leveren aan dit NSA. (technisch verhaal maar heeft te maken met instabiliteit van NSA v.w.b. frequentie en spanning).
Terug levering op het energienet is dan afhankelijk van het verbruik door andere bewoners aangesloten op dit deel van het energienet. Is er geen of weinig verbruik dan is terug levering niet of zeer beperkt mogelijk.

  • Het lijkt dus een storing die Liander vooraf had kunnen/moeten weten;
  • Het is nog steeds onduidelijk hoe lang dit gaat duren;
  • Daarnaast staat al ruim een week een dieselaggregaat voor de woningen aan de Kloosterstraat te denderen;
  • Ook worden in en om Loil te pas en te onpas wegen afgesloten voor het leggen van kabels vanaf het windmolenpark De Bijvanck in Angerlo. Zo worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs soms gedwongen om halverwege de Doesburgseweg te keren of achteruit terug te gaan, omdat de weg plots geblokkeerd is.

Het is niet duidelijk de werkzaamheden aan het trafohuisje aan de Kloosterstraat verband mee houden met de aanleg van het windpark.

Bij Liander liggen inmiddels verschillende klachten van Loilenaren over bovenstaande. Vanuit de Kontaktraad Loil is gisteren (maandag 10 augustus) één en ander bij Liander gemeld. Ook de slechte communicatie voorafgaand aan dit alles is hierbij gemeld. Liander heeft toegezegd zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, te reageren. Even afwachten dus.

Wat doen we met de verzamelde meldingen van de storingen:
Op dit moment niets anders dan aantallen melden naar Liander en verzamelen om straks eventueel sterker te staan. We gaan er vanuit dat dit niet nodig is en dat Liander dit dan zowel technisch als ook financieel voor iedereen naar tevredenheid oplost.

Heb je storing of zijn er aanvullingen op jouw eerdere melding die anderen moeten weten of handig voor hen kunnen zijn: meld het via kontaktraad@loil.nl

Wat is het advies om zelf te doen:

  • Meld zelf jouw klacht te melden bij Liander. Kijk op https://www.liander.nl/contact voor de contactmogelijkheden
  • Verzamel ‘bewijsmateriaal’ om straks zo goed mogelijk aan te kunnen tonen wat jouw schade is. Bijvoorbeeld overzichten van eerdere opbrengsten, foto’s van meterstanden en meldingen op de omvormer e.d., nota’s van installateurs die je misschien al hebt ingeschakeld etc.

Zodra er meer te melden is, laten wij het weten.