Met ingang van 01 januari 2019  heeft voorzitter Ivonne Harmsen haar functie als voorzitter van de Kontaktraad neer gelegd. Ook secretaris Nancy Jansen stopt door tijdgebrek als bestuurslid van de Kontaktraad. Natuurlijk vinden wij dit zeer jammer, maar respecteren hun besluit en danken hen voor hun bijdrage aan de leefbaarheid van Loil. Ivonne blijft wel actief als lid van de werkgroep Onderwijs van de Kontaktraad. 27 mei a.s. staat de jaarvergadering van de Kontaktraad gepland. Tot die tijd fungeert Tonnie Peters als interim- voorzitter en Ries Berndsen als interim- secretaris van de Kontaktraad.

Met de plannen voor het Hart van Loil zijn de verschillende rollen van de Kontaktraad en de Regiegroep, die zich bezig houdt met de invulling van de kerk, de Zomp en het omliggende gebied, door elkaar gaan lopen. Om hierin duidelijkheid te krijgen geeft De Kontaktraad alle taken en verantwoordelijkheden t.a.v. de ontwikkeling van het Hart van Loil over aan de Regiegroep. Hiermee gaat in feite de werkgroep Gemeenschapsgebouwen van de Kontaktraad over in de Regiegroep.

De komende periode beraadt de Kontaktraad zich concreter over de rol en de taken welke zij in de toekomst gaat vervullen. Tot de taken welke de Kontaktraad vooralsnog blijft uitvoeren behoren:

  • het coördineren van zaken en activiteiten van de gezamenlijke Loilse verenigingen;
  • aanspreekpunt voor de gemeente, de school en het schoolbestuur (werkgroep School), de pers, de politie, Welcom, natuur- en milieuorganisaties e.d. voor zaken die geen betrekking hebben op het Hart van Loil;
  • het vertegenwoordigt ons dorp bij allerlei gelegenheden;
  • het verzorgen van de communicatie en informatie naar de Loilse inwoners, waaronder het Kontaktraadboekje, de internetsite en de Loilse kalender; (werkgroep Communicatie);
  • het bevorderen van de sociale samenhang; (werkgroep Sociale Samenhang);
  • het onderzoeken van de mogelijkheden en het initiëren en stimuleren van woningbouw; (werkgroep Wonen);
  • Ontwikkeling natuur en recreatie; (werkgroep Natuur en Recreatie).

Hiermee functioneert de Kontaktraad als overkoepelend overlegplatform van de plaatselijke verenigingen en belangengroepen, die, zoals haar missie  (conform statuten) aangeeft het algemene Loilse belang te dient door het stimuleren, coördineren en eventueel tot het zelf ontplooien van initiatieven  en activiteiten die de vitaliteit en leefbaarheid van Loil als zelfstandige kleine kern bevorderen.

Stichting Kontaktraad Loil