Nieuwe inwoners van Loil ontvangen in de eerste weken na hun komst in Loil een informatiemap met flyers met informatie over de verschillende verenigingen en de school in Loil; een overzicht van alle verenigingen en hun contactgegevens; een overzicht met handige telefoonnummers enen plattegrond van Loil met op de achterzijde een historisch overzicht van bijzondere gebeurtenissen in Loil vanaf de oprichting van de Kontaktraad in 1977.

Ook is in de map het boekje ‘Welkom in Loil’ opgenomen met daarin wetenswaardigheden over Loil. Hieronder bijvoorbeeld de tekst over de bijzondere schrijfwijze van ‘Loil’, terwijl je ‘Lool’ uitspreekt.

De naam Loil

De meeste plaatsnamen zijn ontleend uit begrippen die voor de plaatselijke bevolking in die tijd van belang waren. Ze zijn naar hun oorsprong in drie grote groepen te ordenen. De groepen hebben te maken met woonplaats, land of water. Didam is onder te brengen bij de groep woonplaats. Didam was namelijk de woonplaats van Theodo, een middeleeuwse ondergeschikte aan de Gelderse adel. Didam heette in die tijd dan ook Theodanhaim. Daardoor wordt aangenomen dat via Theodon, Diedeheim, Diedem en Diem uiteindelijk de naam Didam is ontstaan. In het plaatselijke dialect spreekt men nog altijd van Diem.

Hoe zit het nu met de naam Loil? Onze plaatsnaam is in te delen bij de groep land. In deze groep wordt onderscheid gemaakt tussen bos, heuvel, moeras, weiland en bouwland. Plaatsnamen met de betekenis bos zijn in onze omgeving Angerlo, Loo en dus ook Loil. Van zowel Loo als Loil wordt verondersteld dat ze ontstonden uit “lauh” (bos) en “lauhila” (een verkleinwoord voor bosje of smalle woudgordel).

Het opvallende in onze plaatsnaam is de combinatie van ”o” gevolgd door de “i”. De “I” in de combinatie “oi” is het restant van een vroegere spelling, die aangaf dat de voorafgaande klinker (in dit geval de “o”) verlengd moest worden. De naam van ons dorp wordt dan ook uitgesproken als “Lool”.

Loils dialect: Het hek van de Bosslaglaan tussen twee “päöl”.