Algemene uitgangspunten

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen.
 • Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat.
 • Vermijd drukte.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.Gebruik accommodatie training/wedstrijd

Gebruik accommodatie training/wedstrijd

 • Er dient een corona begeleider vanuit s.v. Loil aanwezig te zijn (geen trainer/ leider);deze is verantwoordelijk voor het handhaven van de Corona maatregelen.Bij de jeugd is dit geregeld, seniorenteams dienen deze zelf te regelen.
 • Bij binnenkomst van de Zomp dient het aanwezigheidsregister getekend te worden in verband met het vastleggen van de namen. Deze ligt in de bestuurskamer. Dit register dient ook door de bezoekende teams ingevuld te worden.
 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de Zomp en probeer zoveel mogelijk thuis te douchen in verband met verminderde capaciteit kleedkamers.
 • Gebruik kleedkamers Senioren en O19 (vanaf 18 jaar);
  • per kleedkamer en er mag maximaal 1 persoon tegelijk douchen.
  • Voor kleedkamer 3 en 4 geldt dat er maximaal 5 personen tegelijk mogen omkleden per kleedkamer en er mogen maximaal 2 personen tegelijk douchen.
  • Voor kleedkamer 5 en 6 geldt dat er maximaal 6 personen tegelijk mogen omkledenen er mogen maximaal 2 personen tegelijk douchen.

Bovenstaand geldt niet voor de wedstrijden van O17 en jonger
Voor de scheidsrechters kleedkamer geldt dat er maximaal 1 persoon tegelijk mag omkleden en douchen.

 • Houd op het plein voor de kleedkamers rekening met de 1,5 meter afstand, als je dient te wachten voor een kleedkamer.
 • Houd bij het betreden van het veld rekening met de 1,5 meter norm.
 • Gebruik dug-out; er mogen maximaal 2 personen in de dug-out plaatsnemen. Wisselspelers en leiding wie niet in de dug-out plaats kunnen nemen, dienen zich richting corner vlag te verspreiden, met in achtneming van de 1,5 meter norm.
 • Voor de senioren geldt dat tijdens de rust thee geschonken wordt. Dit dient voor de kleedkamers c.q. bestuurskamer opgedronken te worden. Niet op het veld! Hou hierbij ook de 1,5 meter in acht.
 • Na gebruik van materiaal, zoals ballen e.d. dienen deze schoongemaakt te worden. Dit geldt ook voor de kleedkamers, deze dienen schoon opgeleverd te worden.
 • Toeschouwers zijn niet welkom op de Korenakker tijdens wedstrijden. Dit om ophoping te voorkomen.
 • Bij gebruik van het dorpshuis dienen de daar geldende regels. Hier zal ook eenaanwezigheidsregister ingevuld dienen te worden!

 Gebruik Kantine en terras

 • Voor zowel kantine als terras gelden de Corona regels conform de horeca regels.
 • In de kantine mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn.
 • Zowel in de kantine als op het terras dient 1.5m afstand te worden gehouden.
 • Bij binnenkomst kantine dient iedereen zich te registeren. De gegevens worden door de VvV 14 dagen bewaard en worden daarna vernietigd.
 • Er zijn alleen zitplaatsen.
 • Tafels, stoelen en barkrukken staan Corona-proof opgesteld.
 • Laat tafels en stoelen staan, dus niet verplaatsen.
 • Groepsvorming in de kantine, “schouder aan schouder”, is absoluut niet toegestaan.
 • Betaal zo veel mogelijk met pin of kantinepasje.

Bij een geconstateerde overtreding door middel van een controle door de betreffende instanties zal er een boete aan de vereniging uitgedeeld worden van € 4.000,00 en sluiting van de kantine voor 4 weken.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit niet gebeurd!