De werkgroep gemeenschapsgebouwen is druk doende met ‘de Zomp’.

In het kader van de kerntakendiscussie, die binnen de gemeente Montferland is gevoerd, heeft de gemeente aangegeven een aantal gebouwen binnen de gemeente af te gaan stoten. ‘De Zomp’ is er hier één van.

Onderzoek mogelijkheden ‘de Zomp’

De werkgroep is met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om het gebouw voor Loil te behouden. Onderzocht wordt hoe dit geëxploiteerd kan worden, zodat het een haalbare missie is en de lasten voor de huidige en toekomstige gebruikers te dragen zijn.

Wie wordt de eigenaar van het gebouw? De gemeenschap? Een commerciële exploitant? Welke kansen liggen er, maar ook welke (financiële, juridische) risico’s? Is het huidige gebouw voldoende toekomstbestendig of moet er mogelijk nieuwbouw worden overwogen? Kortom, een lastig vraagstuk.

Toekomst ‘de Zomp’

Hiervoor zal moeten worden gekeken naar het huidige, maar vooral het toekomstige gebruik. Door het gebouw effectief in te zetten en de bezettingsgraad te verhogen zal dit de exploitatie positief beïnvloeden. We gaan ook in de omgeving “on tour” om te kijken hoe het in andere dorpen is aangepakt. We zitten nu in de oriënterende fase, waarbij we in overleg met de gemeente de huidige financiële situatie van ‘de Zomp’ duidelijk moeten krijgen. Veel zaken zijn nog niet concreet. Zodra we verder zijn houden we u uiteraard op de hoogte.