Vanuit de gemeente Montferland is een éénmalige subsidieregeling voor de kernen in de gemeente Montferland in het leven geroepen.

Dit betekent voor Loil dat dit financiële ondersteuning kan bieden voor activiteiten en initiatieven m.b.t.:

  • de verbetering van de infrastructuur;
  • de communicatie tussen de inwoners;
  • het voorkomen/beperken van eenzaamheid en isolement van inwoners;
  • het aanbieden van activiteiten gericht op zorg en dienstverlening aan inwoners;
  • de belangenbehartiging van Loil.

Hiervoor is voor Loil € 25.000,- beschikbaar voor één of meerdere ideeën. Het bedrag is eventueel ook verdeeld over meerdere ideeën/projecten beschikbaar.

Voorwaarden zijn dat:

  • de subsidie alleen wordt verstrekt via de Kontaktraad;
  • de aanvraag minimaal 16 weken voor de start van de activiteiten is ingediend;
  • er geen andere subsidie door de gemeente is verstrekt;
  • de doelstelling van de activiteit(en) bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in Loil;

De Kontaktraad Loil roept iedereen op om hiervoor ideeën aan te dragen. Dit kan bij één van de leden van de Kontaktraad of via mail: kontaktraad@loil.nl.